Historiallinen maatalous > Maanomistus ja työvoima

 

Maanomistuksella on taloudellisessa, sosiaalisessa ja valtiollisessa suhteessa tärkeä merkitys. Taloudellisesti sen merkitys on siinä, että toimiessaan tärkeiden tuotannollisten voimien lähteenä se tarjoaa raaka-aineet tuotannolle ja määrää siten suurelta osalta sen tulojen muodostuksen. Sosiaalisessa ja valtiollisessa suhteessa maanomistus on tärkeä siksi, että se palvelee asumispohjana väestölle ja määrää suurelta osin varallisuuden jakautumisen sekä työnteon mahdollisuuden.

Omistus maahaan syntyi sitä mukaan kun asetuttiin pysyvästi paikalle ja uhrattiin työpanosta sekä pääomaa alueen hyödyntämiseen. Se saattoi tapahtua yksityisesti tai yhteistoimintana. Maasta saatiin mahdollisimman runsas sato kun se oli yksityisomistuksessa. Silloin siihen uhrattiin mieluusti työpanosta ja pääomia. Tuotannosta oman tarpeen ylittävä osa oli tällöin myös vapaasti markkinoitavissa.