Historiallinen maatalous > Maanomistus ja työvoima > Maanjaot> Lohkojako


Maanmittari on vetänyt Sodankylän Rieston kylän lohkojakoisen kylän maat uuteen järjestykseen. – Kirveennummi & Räsänen 2000, 158.

 

Maanjaot
Lohkojako

Keskiajan alussa peltomaa koostui epäsäännöllisen muotoisista pienistä peltotilkuista, joita talot olivat raivanneet ja joita ne viljelivät yksityisesti. Järjestelmää on nimitetty lahkojaoksi.

Lohkojako on vanhin tunnettu maanjakomuotomme ja alkujaan käytössä kaikkialla asutulla ja maatalouden piirin otetulla alueella. Pisimpään uudelle ajalle se säilytti asemansa Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuilla seuduilla, jossa ei pääsääntöisesti syntynyt tiheää kyläasutusta.

Kartta – Lohkojako Puumalan Sorjolassa