Historiallinen maatalous > Maanviljelys > Kaskenviljely > Valtaus


Pyälletty petäjä. – Manninen 1922, 45.

 

Valtaus

Maat olivat pitkään yhteisomistuksessa. Vanha nautintaoikeus määräsi, että ”metsän selkä kuuluu sille, jolla on rinta”. Sittemmin tehtiin sovintojakoja ja lopulta seurasivat viralliset maanjakotoimitukset.

Kaskialue vallattiin yhteisiltä takamailta kaatamalla sieltä täältä puu ja laikuttamalla alueen reunapuita hakkaamalla kirvellä kyljestä kaarnapala pois. Menettelyä nimitettiin pilkoittamiseksi tai rastimiseksi. Puumerkkikin voitiin kylkeen piirtää. Yleisen tapaoikeuden mukaan vallatulla alueella oli aloitettava varsinaiset kaskeamistyöt kolmen vuoden kuluessa rastimisesta tai alue palautui uudelleen vallattavaksi.