Historiallinen maatalous > Maanviljelys > Kaskenviljely > Juuret
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


Kaskenviertoa Pohjois-Savossa. Eero Järnefeltin maalaus.

Kaskenviljely
Juuret raivauspoltossa

Kaskenviljely on metsäseuduilla perinnäisen maatalouden maanviljelysmenetelmistä vanhin. Sitä on pidetty ylimalkaankin alkukantaisimpana viljelysmenetelmänä. Suomessakin metsän raivauspolttoa ja kaskeamista on harjoitettu esihistorialliselta ajalta lähtien.

Kaskiviljely perustui viljelysmaaksi aiotulla maatilkulla kasvaneen puuston polttoon sekä polton aiheuttamien maanparannuksellisten prosessien hyväksikäyttöön. Polton aiheuttama kuumuus sai aikaan maaperässä kemiallisia ja biologisia muutoksia samalla kun typpipitoisuus lisääntyi. Poltettaessa syntyneet lipeäsuolat liukenivat maahan. Useat maaperän ravintoaineet muuntuivat muotoon, jossa ne olivat aiempaa paremmin kasvien hyödynnettävissä. Viljelyskasvit pystyivät käyttämään ravintoaineet nopeasti loppuun, joten maa oli jätettävä muutaman vuoden viljelyn jälkeen lepäämään. Kaskiviljely muodostui näin kiertoviljelyksi.