Historiallinen maatalous > Karjanhoito > Kotieläimet > Siipikarja


Leghorn-rotuinen kana. Omistaja Elvi Christensson Kauniaisista. – Veistänyt Anton Ravander-Rauas 1932. HY Maatalousmuseo.

Siipikarja

Siipikarjaa pidettiin parhaastaan maan lounaisosissa ja ruokittiin kauranjyvillä Niillä ei ollut suurempaa kokonaistaloudellista merkitystä perinteisen maatalouden kaudella, sillä muninta oli hyvin vähäistä nykyiseen tuottoon verrattuna. Maatiaiskanarotumme on onnistuttu säilyttämään.

Maatiaiskana on luonteeltaan ystävällinen, fysiikaltaan pitkäikäinen, kylmää kestävä ja sairauksille vastustuskykyinen. Malliltaan se on siro ja monenkirjava. Maatiaiskanaemoja on nykyään noin 1400.

Hanhia ja ankkoja pidettiin ennen 1900-luvun jälkipuolta meillä vain kartanoissa. Niiden pito ei siis täällä kansanomaistunut päinvastoin kuin esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa.

Kartta – Munantuotantoalue vuonna 1979