Historiallinen maatalous > Karjanhoito

 

Maanviljelykseen liittyy oleellisesti karjanhoito. Karjantuotannon päätehtävänä oli vanhan maatalouden kaudella viljantuotannon tarvitseman vetovoiman ja lannan tuottaminen. Varhaisten karjatuotteiden (maidon, lihan, villan, nahan jne.) tuotanto oli toissijaista ja lähinnä oman kulutuksen tyydyttämiseen tähtäävää. Ainoastaan Pohjanmaalla, Perä-Pohjolassa sekä paikoin Itä-Suomessa tuotettiin karjan tuotteita myyntiin asti enemmälti.

1800-luvun lopulla maatalouden kokonaisrakenne muuttui sikäli, että maanviljelyksen merkitys laski yhdessä viljan hintojen kanssa, kun taas karjatalouden merkitys ja kannattavuus kasvoivat voin hinnan noustessa. Voin kysynnän kasvu johtui toisaalta avautuneista ulkomaan markkinoista, joille oli syntynyt edellytykset talvimerenkulun alkaessa ja rautatieverkon kehittyessä, toisaalta kasvavien ja uusien kaupunkien voimakkaan kysynnän myötä.

Taulukko – Tuotantoeläinten määrät vuonna 1978