Historiallinen maatalous > Karjanhoito > Laidunnus > Karjamaja


Karjamaja Etelä-Pohjanmaalta. Piirt. Pentti Hammarberg. – Valonen & Vuoristo 1994, 146.

 

Karjamaja

Etelä-Pohjanmaalla, eritoten Vaasan eteläpuolisella rannikkoalueella, rakennettiin viimeistään 1500-luvulta lähtien karjamajoja laidunnustukikohdiksi, joilla lypsetty maito tuotiin päivittäin kylään erityisen karjapiian toimesta. Käytäntö tunnettiin myös Pietarsaaren seuduilla ja Keski-Pohjanmaalla viimeistään 1600-luvulla sekä Pohjois-Pohjanmaalla Tornionjokilaaksossa Turtolan korkeudelle saakka.

Karjamajoja harrastettiin myös Karjalassa jo 1600-luvulla, Pohjois-Savossa 1700-luvulta lähtien ja Etelä-Savossakin jossain määrin. Isojako aiheutti eri puolilla Itä-Suomea sen, että karjamökkejä ja salotupia rakennettiin tilojen kaukaisille metsäpalstoille, joskus 10-20 kilometrin päähän talosta, jotta metsien käyttäminen laiduntamiseen olisi ollut mahdollista. Lounais-Suomesta on karjamajoista vain satunnaistietoja.

Videoleike – Karjamaja 35s./1229KB
Videoleike – Lehmät lypsyllä 25s./829KB

Karjamajalla oli tavallisesti yksi karjapiika maitotaloutta hoitamassa ja poika paimenena noin 20 lehmän muodostamaa paimenlohkoa kohti.

Kartta – Karjamajojen levinneisyys