Historiallinen maatalous > Karjanhoito > Sisäruokinta > Kaisla ja korte


Järvikaislaa niitetään koraviikatteella. – Vilkuna 1976, 128.


Järvikaisla on ravintorikasta rehua karjalle. Järvikorte kelpaa karjalle, mutta ei ole ravintoarvoltaan -ruo’on veroista. – Rautavaara 1976, 36–37.


Järviruoko korjataan rannalle kuivumaan tai siitä tehdään AIV-rehua. – Rautavaara 1976, 38.


Yksi- ja kaksiteräinen koraviikate. – Grotenfelt 1898, 267; Kansanperinteen sanakirja 1976, 191.

 

Kaisla ja korte

Parhaat heinät annettiin isännän silmäterälle, hevoselle. Karja sai huonompaa heinää ja viikatteella kaadettua kaislaa ja ruokoa. Kaksi terää sidottiin vastakkain pitkään salkoon koraviikatteeksi, jolla katkottiin korret veneessä seisten ja välinettä itseen päin vetäen.