Historiallinen maatalous > Karjanhoito > Laidunnus > Aika ja paikka


Lampaita viedään lautaruuhella laitumelle Pohjanmaalla Iin pitäjässä. Valok. Kersti Reckhard. – Vuorela 1975, 205.

 

Laidunnus
Laidunnusaika ja -paikka

Laiduntaminen aloitettiin maan länsiosissa yleensä vappuna (1.5.), itäosissa mantereisemman ja siten usein lämpimämmän ilmaston ansiosta jo Yrjön päivän (23.4.) tienoilla, mutta viimeistään Erkin päivänä (18.5.). Mikäli kevät oli myöhässä, päästettiin karja perinteisinä laitumelle laskupäivinä ainakin hetekeksi ulos jaloittelemaan. Menettelyllä pyrittiin turvaamaan karjaonni.

Kevätlaiduntaminen eli kirsipaimen aloitettiin kylän mailla. Karja sai etsiä ravintonsa luonnosta lumen sulamisesta kyntötöiden alkuun kuljeskellen missä hyvänsä ruokaa hakiessaan. Sen jälkeen se vietiin pois viljelysten tuntumasta metsälaitumelle. Hevoset pääsivät kevättöiden jälkeen koko kesäksi metsälaitumelle, josta ne haettiin kotiin syystöiden alkaessa Laurin päivän tienoilla. Ennen muuta lampaita ja vuohia, mutta myös lehmiä ja hevosiakin saatettiin pitää sopivan soutumatkan päässä olevilla laidunsaarilla. Yhteissaarille viedyille lampaille leikattiin korvamerkit omistajan varmistamiseksi.

Videoleike Hevosten laskeminen kevätlaitumelle 28s./987KB

Karja tuotiin syyslaitumelle eli sänkipaimeneen pelloille ja niityille heinän- ja sadonkorjuun jälkeen hamuamaan sängen juureen nousevaa odelmaa. Laidunnuskausi kesti syksyllä Mikon päivään (29.9.) / mikkeliin (5.10.).

Kartta – Laidunnuskauden pituus

Eri puolilla maata annettiin karjaa myös perheen ulkopuolisille maksua vastaan laidunnettavaksi eli ruokolle. Menettely oli käytössä 1600-luvun alusta lähtien.

Kartta – Viljelmien metsäalan käyttö laitumena