Historiallinen maatalous > Erillisartikkelit > Idän ja lännen maa – kertausta ja täydennystä

IDÄN JA LÄNNEN MAA
Perinteinen maatalous Suomessa

TAUSTAA
Aino Nissinaho

SUOMI EUROOPASSA – EUROOPPA SUOMESSA
Pekka Leimu
Idän ja lännen kohtauspaikka
Kaksi tietä Välimeren rannoilta pohjoiseen
Luonnonolot ja pinnanmuodostus myös vaikuttaneet
Maatalous kulttuurin ilmentäjänä

ESINEET KERTOVAT
Hanneleena Savolainen & Anna Niemi & Leena Tiilikainen
Esineet kertovat elämästä ja kulttuuriyhteyksistä
Esineitten estetiikasta
Esineet kulttuuriyhteyksien ilmentäjinä
Mitä kansankulttuuri on
Toisenlainen aikakäsitys

PERINTEINEN MAANVILJELYS
Hanneleena Savolainen & Anna Niemi & Leena Tiilikainen
Kaikki alkoi maasta
Vuoroviljely
Kasket
Kaskesta kerrottua
Tuohi – monitoimimateriaali
Maanmuokkausvälineet
Aurat
Äkeet
Vetojuhtien varusteet
Härän ies
Hevosen valjaat
Maan tasoitus
Viljan matka pellolta aittaan
Sirpit
Viimeinen lyhde
Puinti ja puhdistus
Varstat
Koneellistuminen
Viljasta jauhoksi
Käsikivet
Myllyt
Lopuksi juhlittiin satoa
Pellava

PERINTEINEN KARJATALOUS
Kaija Jalasmäki
Karjan määrä ja tuotto
Karjasuojat
Karjanhoito vuodenkierrossa
Teurastus
Karjanhoidon talvi
Eläinten taviruokinta
Lannanlevitys
Laidunkausi
Laidunnusaika ja -paikka
Paimennus
Karjamajalaitos
Vanha maatiaiskarja nykyään

LUONTOSIDONNAISEN MAAILMANKUVAN PIIRTEITÄ
Outi Fingerroos
Esi-isien maailmankuva
Yhteisö ja sen rajat
Agraari elämänmuoto muutoksessa

MUUTOKSIA VARSINAIS-SUOMEN MAATALOUDESSA 1800-LUVULLA
Hanneleena Savolainen
Maatalous muuttui 1800-luvulla
Tiedonkulun nopeutuminen
Koulutus ja organisaatiot
Teollinen valmistus ja kauppa
Muutokset peltoviljelyssä
Heinä
Vilja
Maitotalous

MUSEOGRAFISIA JA MUSEOKRIITTISIÄ HUOMIOITA
Hanneleena Savolainen
Lähtökohtia
Itää ja länttä kylväen ja kyntäen
Viljan korjuusta vuodenvaihteeseen
Museografisia tietoja
Agraarikulttuurin haltuunotto
Kuvankäsittelyn mahdollisuudet
Kirjallinen valikoituminen