Historiallinen maatalous > Hakemisto
 

Hakemisto

Hakemisto sisältää keskeisimmät tekstissä esiintyvät asiasanat.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A
aitaaminen
aitta
alin sosiaalikerros
aputyövoima (palkolliset, talkoot)
auma
aura

E
elonkorjuu
elonkorjuuaika
elonleikkuukone
eloseiväs
eloviikate
eläinsuojat

H
haasia
halkominen ja lohkominen
hamilaat
hankoaura
harava
haravakone
havumetsäkaski
havut lannan lisänä
heinähanko
heinän peltoviljely
heinänleikkuukone
heinäreki
Hermannilta heinään
hevonen
hevoshara
huhta
huhtakoukku
hätäravinto (karjan)
höyrykone

I
isojako
itäinen suoviljely

J
jousiäes
juuret raivauspoltossa
juurikasvit
jyrä
jälkikuivatus (viljan)
järvenlaskut ja niittyjen vesittäminen

K
kaariaura
kaato (kasken)
kaisla ja korte
kaksirivinen hevoshara
kaksivuoroviljely
kammitsat
karhu (äes)
karjamaja
karjanhoito
karjankellot
karsinta (kasken)
kartano
kaskeamisen väistyminen
kaskeajan varusteet
kaskenviljely
kaskihara
kaskiharasta äkeisiin
kaskityypit
kaskuri
kasvukauden pituus
kehäaura
keittiö- ja nautintoainekasvit
kepakko
kesannon kunnostus
kesänavetta
kiertoviljelyn esteet
kissa
kiukkuririihi
koira
kokkarenuija
kokoaminen (heinän)
kolmiomainen karhu
kolmivuoroviljely
koppeliviljely
koppuri
korjuuaika (viljan)
korte
kotieläimet
kotieläinsuojat
koukkari
koukku
kuitukasvit
kuivatus (viljan), ulko
kuivatus (viljan), riihi
kuivatus (viljan), jälki
kuivatus ja säilytys (heinän)
kuhilas
kuljetus (heinän)
kuljetus (lannan)
kuljetus (viljan)
kuokka
kuormaus (lannan)
kylvö (heinän)
kylvö (kasken)
kylvö (peltoviljan)
kylvöastia (kaskenviljely)
kylvöastia (peltoviljely)
kylvökone
kylvökoneen edut ja haitat
kylvökoneen aiheuttamia oppikiistoja
kylvöperiaatteita
kylä
kydötys
kyntö (kasken)
kyntö (pellon)
kytö- ja suoviljely
käsihara
käsivoimainen puinti
käsivoimaiset pellonmuokkausvälineet
kääntöaura
kääntökynnön merkitys

L
laidunnus
laidunnusaika
laidunnuspaikka
lammas
lannan kuormaus ja kuljetus
lannan levitys tadikolla
lannantarve saneli niityn ja pellon suhteen
lannoitus
lapio
lapioäes
lata
lato
lattia- eli luontinavetta
lehdekset
lehdot
lehmä
leikkuupuimuri
leikkuuvälineet (heinän)
lihasvoima
lohkojako
lohkominen
loppupuhdistus (viljan)
luonti- eli lattianavetta
luuvariihi
lyhde
läntinen suoviljely
löyhytin

M
maanjaot
maanomistus
maanparannusaineita ja väkilannoitteita
maanviljelys
mitä lantaa mihinkin
mukulakasvit
multapohdin
multaus (kasken)
multaus (pellon), äkeet

N
navetta
niittosirppi
niittyjen vesittäminen
niittytalous
niityn koko
niska ja säkäies
nivelvarsta
niveläes
närte

O
oja-aura
ojakoura
ojakuokka
ojalapio
ojitus
ojitusmalleja
ojitusmääräyksiä
oksavarsta
olkien kokoaminen
oma perhe työvoimana
oppilaitokset

P
paimen
palkokasvit
palkolliset
patsasnavetta
pelkkaäes
pellon muokkaus
pellon pinnan viimeistely
peltoalan kasvu
peltohankoaura
peltokampa
peltokasvit
peltoviljely
peruna
pieles
pivosirppi, läntinen
pivosirppi, itäinen
pohdin
pohjalaisaura (kääntöaura)
polkeminen (puinti)
polkuäes
polttomoottori
poro
puinti
puintihäkki
puimakone (hevoskierrosta Sampoon)
puhdistus (viljan)
puukkoäes

R
raamiäes
raivauspoltto
rekikärryt
rieskamaa
riihi
risukarhi
risuäes
rivikylvö
roviointi (kasken)
rullaäes

S
salaojitus
sapilaat
sarkajako
satoisuus (kasken)
sekasontanavetta
seulonta
seuratoiminta
siipikarja
sika
silppu
sirppi
sisäruokinta
skotlantilaisaura (kääntöaura)
suoravartinen viikate
suova (niittytalous)
suova (peltoviljely)
suoviljely
suoviljely (itäinen)
suoviljely (läntinen)
sytytys (kasken)
sähkö

T
tadikko
takkavitsa
talli
talkoot
talo ja tila
torppa
traktori
turkistuotanto
turvekoura
tuulimoottori
tuulimylly
tuultaja
työvoima

U
ulkokuivatus (viljan)
uudet suoviljelymenetelmät
uudisraivaus
uusjako

V
valistustoiminta
valjaat
valtaus (kasken)
vankkurit
varastointi (viljan)
varsinainen kaski
vesimylly
vetoeläimet
vetohärät
vierto (kasken)
viikate
viikatesiipi
viljakasvit (peltoviljely)
viljankorjuukone
viljan kuivatus, riihi
viljan jälkikuivatus
viljan puhdistus
viljan puhdistuskone
viljan ulkokuivatus
viljelyjärjestelmät
viljelyskasvit (kaskenviljely)
vinoäes eli karso
virsutyypit
viskuri
viuhka
voimakoneet
vuoden kolme kovaa päivää
vuohi
vuoroviljelysmenetelmät
väkilannoitteet
vältti
väärävarsiviikate

Y
yhteisniityn tuoton jakoperusteet
yksinäisriihi
yksittäiskylvöstä rivikylvöön
yksivuoroviljely

Ä
äes (kaskenviljely)
äes (peltoviljely)
äyskäri

Ö
öljykasvit