Vantaa   

VANTAAN KYLIEN NIMIÄ

Fastböle - Kuninkaala

Fastbölen kylälle on ilmeisestikin antanut nimensä joku Faste-niminen mies. Uudeltamaalta tunnetaan mm. vuonna 1447 mies nimeltä Faste Magnusson.
Suomalainen nimi on nuori ja se on muodostunut Konungs-nimisen kantatalon nimestä. Verrattakoon, että Ruotsinpyhtäällä on Vastila, joka on todennäköisesti saanut nimensä saman Faste-nimen mukaan. 

Haxböle - Hakkila

Hakkila on yksi pienimpiä kyliä vanhassa Helsingin pitäjässä ja se on sisältänyt vain yhden kantatalon nimeltä Haxas. Åke Granlund esittää useita vaihtoehtoja nimen synnystä, mutta todennäköisimpänä hän pitää liikanimeä Hake, joka on saattanut syntyä muinaisskandinaavisen nimen Haghwardh pohjalta.


Lähde: 
Helsingin pitäjän kotiseutuyhdistys: Helsingin pitäjä 1984-1985: 
Lehti Ulpu: Vantaan kylien nimet 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003