Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset 

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900

Förkortningar (lyhennykset):

f född
d död
g gift
m med
s son
dr dotter
br bror
sr syster
sp  spannmåls-
b bonde
lb landbonde
hb husbonde
kr krono-
st styv-
sv svär-
sk skatte-
rh rusthållare
dg dräng
pg piga
tr torpare
hu hustru
hn hemman
äg ägare
t till
fr från
o och
den äldre
dy den yngre
ht höstting
vt vinterting
ub uppbud
fb  fasterbrev
v värdinna
äl änkling
äa änka

Paluu alkuun

Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006