Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

Riddars II kaupungille

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


5. RIDARS eller RIDDARS ("Matts Markusson")

Ägarlängder 1540-1900

  Ilmar Talve:
1540-1550 Henrik Olsson
1540-1558 Jacob Sigfredsson

Ilmar Talve käyttää nimestä muotoa Jacob Seffersson. 
1563-1590 Hans Jacobsson, son. Kyrkvärd 1585-86.

Ilmar Talve: Hans Jacobsson isäntänä 1559-1593. Hän oli v. 1571 kylän varakkain talonpoika.
1594-1606 Mårten Hansson, son.

Ilmar Talve: Mårten Hansson isäntänä 1594-1603. 
Riddars-nimi johtunee siitä, että talo oli 1500-luvulla ainoa rälssitalo.

Kopsu: Nimi johtuu siitä, että talo oli rälssinä ja ratsumiestilana 1600-luvun alkupuoliskolla.
1608-1621 Markus Mattsson
1622-1634 Matts Markusson, son. G.m. Margeta Erichsdotter.
Ryttare Bertil Mårtensson, måg, i fält 1630.

Ilmar Talve: Lampuotina 1608-1629 Marcus Mattsson, hänellä poika Matts Marcusson.
1635-1643 Matts Markusson, ovan frälsebonde under Matts Tönnesson i Meilby. Munsterskrivare 1641. Hemmanet öde 1642-44.

Ilmar Talve: nikkareista: vuonna 1740 mainitaan Riddars talon yhteydessä pyöräntekijä Michel Alström.
1644-1656 Herr Bertil Canuti (Knutsson). Upptog hemmanet 1644 med skatterihet till 1650. Under lantmätare Hans Hansson frälse. G.m. Hebla Sigfridsdotter.

Lampuotina 1630- ja 1640-luvuilla Matts Marcuson.
1666 Johan Bertilsson, möjligen son. G.m. Karin.
1670-1682 Erik Andersson, adlad Rosendal, f. 1615, från Vohls i Lojo, assessor vid Åbo hovrätt 1666, ägde frälsesäteri i Staffansby. Död 1690. G.m. Margareta Bryggert, d. 1694. 
Frälsebonde 1680 Lars Andersson, hemmanet öde 1682.
Reducerat från frälset 1682.
1682-1689 Jöran Larsson, son till Lars Andersson, hemmanet reducerat från frälset 1683. Öde 1691.

Ilmar Talve: 1600-luvulla talo oli jakamaton ja rälssimaata, siinä asui useita lampuoteja. 1600-1675 ei talossa mainita lampuotejakaan, vaan siinä asui tilapäisasukkaita. 1600-luvun lopulla talo oli joutunut rappiolle.
1691-1711 Mårten Classon. Upptog hemmanet 1691 med skattefrihet till 1697. Gästgivare 1706. Gift 1) med Lisa, 2) med Maria.

Ilmar Talve: Mårten Carlsson siirtyi Rutarsin taloon, jonka yhteydessä hänet mainitaan vuosina 1706-1708.

Kuisma II: Mattz Markusson ell´ Mårten Claess: Riddars, 
1712 Hustru Maria, änka.

Kuisma III: vuonna 1713 vihollinen vei Venäjälle vangiksi Riddarsin isäntä Mårten Carlssonin. 
1722 Sigfrid Jöransson, gästgivare. Upptog Hemmanet med sk-frihet t 1727. G m Johanna
1723-1749 Mårten Ridbom, f 1696, gästgivare, d 2.1749.
G 1) m Lisa, d ca 1734
2) 18.9.1735 m Maria Johansdotter, bdr fr Otby i Nurmijärvi.

Ilmar Talve käyttää nimestä muotoa Ri(j)bom, hänellä oli talossa kestikievari vuosina 1724-1730. 
1749-1751 Maria Johansdotter, änka, d eft. 1751.
1752-1769 Carl Mårtensson Ridbom, f 1726, son till M. Ridbom och Lisa. G 2.10.1749 m Maria Michelsdotter, f 1.5.1725, dbr fr Otby Ollila i Nurmijärvi, sr t Johan Michelssin, b på 1/2 Björns 1.2. Skatteköp 26.6.1766. Hemmanet klövs 1769 i 1/2 Ridars 5.1 och 1/2 Ridars 5.2.

Ilmar Talve: Carl Mårtensson oli isäntänä 1761-1779.
Vuosina 1765-1766 talo jaettiin, jolloin Carl Mårtensson sai haltuunsa Riddars II:n ja Johan Michelsson, joka mainitaan ensimmäisen kerran v. 1771, Riddars I:n 


1/2 RIDARS 5.1.
1769-1779 Carl Mårtensson Ridbom, d eft. 1796, och Maria Michelsdotter, d 1779

Ilmar Talve: Carl isäntänä 1790-luvulle saakka.
1779-1802 Johan Carlsson, f 1756, son. Arv och avtal 9.4.1779, 3. ub vt 1796, d 1802.
G 1) ca 1777 m Elisabet Henricsdotter, f 1749, d 11.1790.
2) ca 1792 m Elisabet Johansdotter, f 1757, d 19.3.1836.

Ilmar Talve: Johan isäntänä 1790-1800. 
1802-1832 Elias Johansson Redlin, f 1784, son, dog 1832. Arv och avtal 1.10.1802, fb 27.3.1804, d 2.12.1832. 
G 1) ca 1809 m Sofia Osenius, f 1792, drunknad 11.2.1822, dr t Johan Osenius dy, b på 1/2 Backas 2.2 Nygrans. 
2) 6.11.1823 m Fredrika Gustava Carlsdotter Lönngren, 
f 1793, dr t b på 1/2 Rutars 10.1 Carl Alexander Ericsson Lönngren.
1832-1847 Fredrika Gustava Carlsdotter Lönngren, ovan, d 3.3.1875, och barnen i E. J. Redlins 1) gifte Sofia Lovisa, Fredrika och Anne Maria, samt i 2) giftet Johan Fredrik och Engla Gustava Redlin. Bouppteckning 14.10.1833.
G 2) 2.3.1835 m Gustaf Adolf Öhman, f 1809, byggm. s. o arrendator fr Klemetskog i Tusby, t Tusby 1846.

Ilmar Talve: Gustaf Adolf oli isäntänä 1840-luvulla. Puolet talosta kuului lapsille.
1847-1854 Johan Fredrik Redlin, ovan, f 30.7.1825, son, d 2.10.1854. Arvskifte 19.3.1847, fb 10.4.1849. G 18.7.1847 m Maria Charlotta Henricsdotter Backman, f 27.10.1821, bdr fr Klöfskog Gunnars i Nurmijärvi.
1854-1872 Maria Charlotta Henricsdotter Backman, änka, d 7.5.1872, ovh barnen Johan Fredrik, Gustaf Adolf och Carl Fridolf Redlin. Bouppt. 27.12.1854. 
G 2) 17.5.1864 m Gustaf Edvard Berglöf, f 9.1.1830, sockensmed, t Tolkby 1876, d i Kyskobyn 14.6.1887.

Ilmar Talve: Talo siirtyi entisen omistajan Gustaf Adolf Öhmanin lapsille. Heistä poika Gustaf Adolf Öhman meni v. 1862 naimisiin ja jäätyään leskeksi solmi uuden avioliiton v. 1875, mutta silloin hän käytti sukunimeä (talon nimeä) Redlin. Häntä seurasi isäntänä Karl Fridolf Redlin 1854-1926, jonka tytär Fanny Redlin, synt. 1896, peri talon isältään. 

Ilmar Talve: Gustav Edvard Berglöf oli pitäjänseppä, hän avioitui toisen kerran v. 1873 leski E. Laurilan (Veromiehenkylästä) kanssa.
1872-1877 1/2: Gustaf Adolf Redlin, ovan, f 27.10.1852, son, till Nurmijärvi 1877. G 9.12.1875 m Matilda Sofia Örthén, f 18.12.1851, 
d 16.12.1876, bdr fr Bökans i Tolkby och 

1/2: Karl Fridolf Redlin, ovan, f 8.10.1854, bror
1877-1900 Karl Fridolf Redlin, ovan, d 5.2.1926. Köpte broderns del 2.2.1877, fb 6.9.1878. G 29.12.1878 m Matilda Vilhelmina Falk, f 14.3.1857, trdr fr Stenkulla i Skattmansby, d 24.2.1925.

Riddars 2
1942-1966
Suomen pienviljelijät:
Maria Redlin
Gården är utbruten från Riddars gård 1891. Totalarealen är 3,03 ha.
1966- Suomen pienviljelijät:
Lauri Armas Redlin f. 3.9.1914.


1/2 RIDARS 5.2

  Ilmar Talve nimeää ensimmäiseksi omistajaksi Johan Michelssonin. Hänellä poika Michel Johansson
1769-1809 Michel Johansson, f 4.9.1750, svågerson till Carl Mårtensson ovan, bs fr Lepsämä Kihi i Nurmijärvi. Köp 26.4.1769, fb 15.11.1771, d 8.12.1832. G 4.7.1771 m Johanna Henricsdotter, f 1746, bdr fr Smedsby Stens i Esbo, d 15.2.1827.
1809-1836 Johan Michelsson Söderberg, f 1772, d 30.11.1840, son. 
G ca 1805 m Ulrica Andersdotter, f 1780, d 12.10.1853. Överlåtelse åt båda 26.10.1809, fb 13.3.1811.

Ilmar Talve: Johan Michelsson (mainittu vv. 1771-1840). Hänellä oli kaksi poikaa Johan Fredrik ja Gustaf Adolf, joista Johan Fredrik Söderberg (isäntänä 1834-68) luovutti talon samannimiselle pojalleen Johan Fredrik Söderbergille (isäntänä 1868-1905).
1836-1868 Johan Fredrik Söderberg dä, f 15.10.1807, son, d 9.6.1868. Gift 10.7.1834 m Helena Sofia Böstman, f 20.5.1814, bdr fr Böstas i Skomakarböle. Överenskommelse 15.6.1836, fb 7.12.1837 i bådas namn. 
1868-1877 Helena Sofia Böstman, ovan, d 6.11.1892, och barnen Sofia Vilhelmina, Matilda Charlotta, Amanda Sofia, Johan Fredrik och Karl Fridolf.
1877-1905 Johan Fredrik Söderberg dy, ovan, f 20.9.1845, son, 
d 22.6.1905. Arv och köp 23.3.1877, 3. ub ht 1878. 
Gift 12.7.1877 m Johanna Vilhelmina Nummelin, f 28.5.1850, gästgivardr fr Hertas i Dickursby, d 31.1.1933.
1905-

1921
Artur Fredrik Söderberg, son, f 1879

Suomen maatilakirja: omistaja vuodesta 1921 Arthur Frederik Söderberg, f 9.12.1879.  
 

Paluu alkuun


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Suomen pienviljelijät IV, Uusimaa
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia II ja III, 
Saulo Kopsu. Uuteen maahan
Suuri maatilakirja III, Uudenmaan lääni 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006