Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900

4. OLOFS ("Hans Ericsson" omkring 1700 
också Lassas, Larsas)

Ägarlängder 1540-1900

1540-1553 Jacob Mortensson

Ilmar Talve: 1540-1550 isäntänä Knut Hansson

Kopsu: -1540-1553 talossa on asustanut Olof Larsson eli Olof Rut, jonka isän etunimi voi olla talonnimen aiheena. 
1556-1585 Simon Larsson

Ilmar Talve: 1556-1590 isäntän Mårthen Thomasson, jolla poika Matts Mårthensson. 
1586-1603 Eric Simonsson, son.

Ilmar Talve: 1593-1600 isäntänä Matts Mårthensson.
1604-1639 Hans Erichsson, son. Hemmanet öde 1615-1616 och 1634-43.

Ilmar Talve: 1608 isäntänä Clemens Mårthensson
1610-1635 isäntänä Hans Erichsson.
1630-luvulla talo oli rappiolla ja 1636-37 merkitty autioksi.
1642 Husmor Elin Hansdotter, dotter. 
Hemmanet upptaget 1644 underställdes militären.
1652 Erich Andersson, bokförare.
Ryttare Bengt Bengtsson för Olofs och två hemman i Mårtensby (26).
1654-1656 Nils Nilsson. Döv och halt 1656. G.m. Margeta
1662-1697 Olof Grelsson, länsman i Helsinge ca 1688-94. G.m. Brita. Hon husbonde 1662-70.
Grelsson otti autiona olleen talon viljelykseen.

Ilmar Talve: Olof Grelsson asui talossa 1662-1694. Ennen häntä talossa asui lukkari Johan Matsson lyhyen ajan.
1699-1701 Hindrich Olofsson, son. G.m. Maria.

Talon entinen nimi Lassas (Larsas) muuttui Olofsiksi 1600-1700-lukujen taitteessa. Vuonna 1699 talo on kruununtalo.
1703-1706 Hustru Maria, änka.
1706-1712 Anders Forsmark, coadjunkt. G.m. Catharina.

Kuisma II: Vuoden 1710 maakirjassa: Hanns Erichsson eller Hr. And: Forrsmark Ohlofz, aug.t. under Mattz Pehrss: i Malm No 77 af Maj Compag:
1722-1741 Olof Henricsson, son t Hindrich Olofsson, b på gården 1699-1701. Upptog hemmanet med sk-frihet t 1726, d ca 1741. G m Maria Olofsdotter, d ca 1735.

Ilmar Talve käyttää nimeä Olof Hendersson. 
1743  Maria Olofsdotter, f 1716, dotter, änka, d 1786.
1745-1766 Henric Olofsson, f ca 1729, bror, d 1766. G ca 1751 m Maria Samuelsdotter, f 1721, rhdr fr Fastböle Påkbacka. Skatteköp 15.2.1758.
1767-1772 Maria Samuelsdotter, änka, d 1786. G 2) 1768 m Johan Eklund, f 1728, sockenskomakare, d 22.4.1794.

Ilmar Talve: Henrik Olofsson (isäntänä mainittu 1749-1766) osti talon verotilaksi v. 1758, mutta kuoli pian isonjaon jälkeen, jolloin talo siirtyi hänen pojalleen Johan Hinderssonille. Hänet mainitaan v. 1769 Johan Eklundin nimellä. 
1773-1799 Maria Elisabet Henricsdotter, f 1750, dotter, d 8.2.1811. G ca 1773 m Johan Henricsson, f 1747, d 1785. 
Hb 1787-99 Friedrich Ekeback, f 1740, sockenskomakare, g m Maria Jacobsdotter, f 1741.
1800-1841 Johan Johansson Eklund, f 1776, son, avtal 17.3.1800, fb 20.3.1802. d 7.4.1847. G 1799 m Stina Fredrica Osenius, 
f 1780, d 29.9.1853, dr t Johan Osenius dy, b på 1/2 Backas 2.2. Nygrans.
1841-1853 Johan Fredrik Eklund f 26.4.1810, son, d 29.9.1853. Köp 7.5.1841, fb 30.11.1842. Var b även på 1/4 Björns 1.1.1 1852-53. G 14.7.1831 m Helena Sofia Osenius, f 27.9.1808, bdr fr Hannusas i Skomakarböle.

Ilmar Talve: Johan Frederik Eklund isäntänä 1830-1850-luvuilla.
1854-1860 Helena Sofia Osenius, ovan, d 21.11.1891, och barnen Mathilda Sofia, Johan Alfred, Carl Fredrik och Anton Arvid Eklund. Bouppteckning 14.2.1854.
1860-1868 Johan Alfred Eklund, ovan, f 26.2.1836, son, t 1/4 Björns 1.1.1 1877, d 3.10.1907. G 20.9.1859 m Catharina Ulrica Carlsdotter Kalas, f 17.11.1833, rhdr fr Erlandsböle Sprintas i Pernå, d före 1876. Arvskifte 26.11.1860, fb 11.4.1862 i bådas namn. Brodern Carl Fredrik fick 1/4 Björns 1.1.1.
1868-1874 Carl Gustaf Åberg, f 29.8.1815, b på Nissas i Botby, 
d 8.9.1889. Köp 20.6.1868, fb 6.11.1869. G 5.7.1847 m Maria Christina Carlsdotter Kalas, f 18.11.1821, frdr fr Erlandsböle Sprintas i Pernå, sr t Catarina Ulrica Kalas, ovan, d 25.5.1904.
1874-1879 Robert Reinhold Rehell, f 21.11.1822, fr Lappvesi i Koskis, orgelnist, klockare, d 17.12.1886. Köp 7.2.1874, 3. ub vt 1876. G m Anna Katarina Salenius, f 5.11.1825, fr Villmanstrand, d 10.4.1913.
1879-1897 Carl Fredrik Eklund, f 22.11.1838, son till Johan Fredrik Eklund, ovan även b på 1/4 Björns 1.1.1 1860-97, ogift, 
d 21.4.1900. Köp 4.9.1879, fb 12.9.1885. 

Ilmar Talve: Talo oli Eklundien suvulla myös 1880-luvulla. Sen jälkeen talo joutui välikäsien kautta kunnalle. Vielä v. 1928 talon suuruus oli 43,16 ha ja siitä oli erotettu vain pieniä osia.
1897-1900 Fredrik Viktor Träskman, f 6.2.1847, bäl fr Ulas i Staffansby, 
d 14.8.1909. Varit g 27.12.1870 m Karolina Josefa Olenius, 
f 8.10.1850, frhd fr Nygård i Sottungsby, d 2.5.1886. Köp 26.2.1897, 3. ub ht 1898. Köpte samtidigt 1/4 Björns 1.1.1

Paluu alkuun

26) Dito s. 331


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar 'Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä,
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia II,
Saulo Kopsu: Uuteen maahan 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006