Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


7. NILSAS eller CAPELLANENS BOL 
("Henrik Thomasson", kapellanens boställe, Kaplansgården), kappalaisen talo

Ägarlängder 1540-1900
1540-1553 Nils Jönsson
1556 Nils änka
1556-1573 Mats Larsson
1573-1603 Bertil Nilsson
1604-1620 Thomas Bertilsson, son
1621 Thomas änka
1622-1630 Nils Andersson

Kopsu: Nils Andersson 1621-1632
1632-1670 Henrik Thomasson. G.m. Elisabet Sigfridsdotter.
1675-1689 Johan Henriksson, troligen son. G.m. Beata. Hemmanet utvalts till kaplansboställe 1681 för stadsfästelse (27).
1694-1708 Carsten Backman, kapellan i Helsinge 1682-1708. G.m. Lisbeta Olofsdotter, dotter till Olof Grelsson på Olofs.

Ilmar Talve: Carsten Backman asui 1682-1691 Klockarsin talossa lukkari Johan Michelssonin luona.

Kuisma II:1690-luvulla annettiin Nilsas kappalaiselle virkataloksi
1709-1713 Matthias Simonsson Limnander, kapellan i Helsinge. Ihjälslagen av ryssarna under Stora ofreden 1713. G.m. Lisken.

Ilmar Talve: 1700-luvun alusta alkaen asuivat kappalaiset säännöllisesti tässä talossa aina jakotoimitukseen vv. 1845-1847 saakka.

Kuisma II: vuoden 1710 maakirjassa: Hindr. Thomasson ell´ hf. Carsten Backman, Capellanens bohl i Hellsing sochn.
1719-1722 Johan Finnerus, enda präst i församlingen
1722-1734 Johan Morelis, sacellan, d 1734. G m Eva Elisabet
1734-1751 Sigfrid Kristogerus Ignatius, kyrkoherdeson fr Tusby, sacella. G m Elisabet.
1752-1796 Johan Winter, f 1710 i Nystad, rektorson. Adjunkt fr 1733, fr 1752 kapellan. Bodde på sitt rh Dynnas i Dickursby fr 1739 och på sitt säteri Rosendal i Skattmansby fr 1752, d 1796. 
G m Helena Elgman, f 1709, d 1791.
Lb 1756-1772 Eric Arfvidsson, f 1721, g m Stina Johansdotter, f 1720.
Lb 1773-1780 Henric Henricsson, f 1737, g m Anna Matsdotter, f 1736
Lb 1783-1784 Jacob Danielsson, d 1784, g m Anna Andersdotter, f 1729.
Lb 1785-1786 Anna Andersdotter, änka
Lb 1878-1899 Eric Jacobsson, f 1744, g 1) m Anna Henricsdotter, f 1748, d 1786, 2) m Anna Caisa Henricsdotter, f 1755.
1798-1808 Johan Fredrik Boucht, f 14.10.1770, fr Hollola, kapellan, vicepastor 1807, g m A. M. Borgström, f 1766.
1809-1821  Jakob Johan Björksten, f 21.11.1780, kapellanson fr Hollola, kapellan, vicepastor. G m Johanna Elisabet Tuderus, 
f 21.7.1791 i Vichtis, d 21.1.1817.
1822-1831 Arvid Gottfrid Nordqvist, f 16.4.1794 i Pargas, kap. o vicepastor. G m Amalia Gustava Landtman, f 8.1.1806 på Åland.
1832-1844 Anders Fredrik Dyberg, f 10.10.1801, fr Orimattila, kap. vicepastor, d 16.8.1844
1845-1854 Henrik Ongelin, f 2.8.1807, fr Askola, kap. o nödårspredikant, d 25.12.1854. G 30.8.1846 m Johanna Lovisa Kjellin, 
f 31.10.1805 i Helsinge.
 1856-1860 Henrik Reinhold Krogell, f 19.1.1821 i Sibbo, kap. o fil.mag., 
d 27.2.1860.

Ilmar Talve: Uusi pappila rakennettiin v. 1856, siirrettiin vanha rakennus kappalaisen talon uudelle tontille.
1861-1886 Alexander Hultin, f 2.4.1820, fältkamrerson fr St Michel, kap. , vicepastor o fil. mag., d 19.2.1886. G 20.6.1861 m Elisabeth Crohns, f 14.9.1829 i Helsingfors, d 26.1.1911, dr t kyrkoherde i Helsingfors och Helsinge Erik Anders Crohns.
1887 Natanael Borg, f 16.9.1855 i Limingå, t.f. kapellan
1889-1900 Knut Axel Palmroth, f 12.8.1857 i Kangasala, kap. o pastor, 
d 2.1.1919. G m Anna Constantina von Mickwitz, f 26.1.1858 i Helsingfors, d 12.6.1910.

Paluu alkuun

27) RA 6956a, Rannsakningskägd 1681, s. 33


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä,
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia II 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006