Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


"LARS ERICHSSON" (Ödehemman)

Ägarlängder 1540-1900

1540-1553 Knut Jönsson
1556-1558 Bengt Persson
1563-1603 Eric Knutsson, troligen son till Knut Jönsson.
Ett litet hemman ägare 1540-58 Knut Hansson, uppgick troligen i Eric Knutssons hemman 1563. Eric Knutsson utarm 1603 och hemmanet förfallet 1606.
1606-1610 Sigfred Michaeli, kyrkoherde, se Backas. Upptog hemmanet till odling 1606. G.m. Margareta.
1611-1614 Hustru Margareta, änka
1615 Lars Erichsson, möjligen son till Eric Knutsson.
Hemmanet förfallet 1615-19 och brukas 1620-26 av Sigfrid Brotherus på Backas. Hemmanet övergår i praktigen 1627 i Backas ägo, som från och med 1640 uppges omfatta två hemman.

Ilmar Talve: 1615-1631 talo oli Lars Erichssonin viljelyksessä, vuonna 1615 talon sanotaan olleen rappiolla. 
1620-luvulla siinä asui lampuoti Henrik (Andersson, vrt. v. 1717 Backas ja v. 1635 Hannusas). 
  Ilmar Talve: vuonna 1673 oli ollut Lasse Erichssonin talo, joka oli rappiolla ja ilman rakennuksia ja jonka peltoja naapurit viljelivät.

Kuisma II: maakirjassa 1710 merkintä förfallit.
  Ilmar Talve: Isonjaon aikaan 1760-luvulla isännät selittivät, että talon maat oli jaettu muiden talojen kesken niin, että Björns oli saanut puoli kyynärää, Olofs ja Nilsas kumpikin neljänneskyynärän ja Backas puolitoista kyynärän tankomittaa kylän pelloista.

Paluu alkuun

28) RA 3390, Skatt- och alntalsbok 1581, s. 52
29) Svenska adelns ättartavlor III, s. 479. Svenst biografiskt lexikon 99, s. 492.
39) Ojanen, s. 73


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä,
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia II 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006