Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


11. KNAPAS ("Hans Bengtsson")

Ägarlängder 1540-1900
1530- Marcus Jönsson, länsman i Helsinge på 1530-talet, knape, d.v.s. lågadlig. Stadgeman med specialbeskattning 1563. Hade tre hemman fritt utom byn 1681 (28). 1601 går hemmanet fortfarande under Marcus Jönssons namn och noteras då för 3 1/6 skattmark jord i 6 byar i Helsinge. G.m. Gertrud Johansdotter.

Kopsu: 1500-luvun lopussa talon omisti knaapi Markus Jönsson, talo oli sopimusverotila.

Ilmar Talve: 1540-1550 Jacob Morthenson
1556-1571 Hendrik Olsson
1581-1599 Mats Henrikson
1606-1609 Bengt Söfringsson Juusten, adlad Gyllenlood, från Olsböle i Tenala, amiral. Ägde frälsesäterier i Tavastby och Baggböle. Död 1609. Gift 1) m. Brita Marcusdotter, dotter till Marcus Jönsson, ovan. 2) m. Brita Ericsdotter (före 1599)(29).
1618-1646 Hans Bengtsson Gyllenlood, son, ryttmästare vid Torsten Stållhanskes regemente, assessor vid Åbo hovrätt 1632. Ägde frälsesäterierna i Tavastby och Baggböle. Hans Bengtsson eller egentligen Bengt Söfringssons arvingars frälse, dit också Knapas hänfördes. Död 1646. G.m. Anna von Sanden.
Lbo 1617-38 Henrik Andersson, g.m. Gertrud.
1675-1682 Johan Lindelöf, major. Ägde frälsesäteri i Baggböle. Vid reduktionen 1682 av Bengt Söfringssons frälse återgick Knapas till kronan.
1682-1693 Carsten Backman, son till tidigare kaplanen i Helsinge Arvid Henrici Backman och Kerstin Johannesdotter, dotter till tidigare kyrkoherde i Helsinge och ägaren till Backas Johannes Brotherus (30). Kapellan i Helsinge 1682-1708. Ägde ett rusthåll i Nordsjö. Övertog 1694 kapellansbostället Nilsas. G.m. Lisbeta Olofsdotter, dotter till Olof Grelsson på Olofs.
1694-1698 Sigfrid Erichsson

Ilmar Talve: 1600-luvulla Knapas oli rälssimaata ja siellä asui useita viljelijöitä.
1699-1708 Johan Michelsson, klockare i Helsinge. G.m. Karin.
Lbo 1691-1707 Matts Jacobsson. G.m. Brita.
1708-1730 Matts Jacobsson, ovan. Tidigare lb på gården, nämndeman 1710. Återupptog hemmanet eft. Stora ofreden med sk-frihet t 1727, d eft. 1730. G m Brita, d eft. 1734. 

Hemmanet klövs 1731-1732 i 1/2 Knapas 11.1 och 1/2 Knapas 11.2.

Ilmar Talve: 1600-luvun lopulta 1700-luvulle oli viljelijänä Matts Jacobsson. Hänen jälkeensä talo jaettiin hänen poikiensa kesken.
Poika Matts Mattsson sai Gammal-Knapas-osan ja hänen veljensä Erik Mattson Nyknapas-osan, jonka hän v. 1757 osti verotaloksi. 

Pitäjänräätäli Jacob Ersson asui Knapas-talossa vuosina 1749-51 sekä 1761-76. 

Kirkonkylän sisällä kievari oli siirtynyt jo 1790-luvulla Knapaksesta Nygrannasin tilalle. Sittemmin kievaria pidettiin Backaksen talossa, josta se vuonna 1819 siirrettiin Rutarsiin kirkon läheisyyteen. 


1/2 KNAPAS 11.1, GAMLA KNAPAS
1731-1754 Matts Mattsson, son t Matts Jacobsson, ovan, d eft. 1754. 
G ca 1745 m Christina Jöransdotter, d eft. 1749

Ilmar Talve: Gammalknapas-talossa oli isäntänä Matts Mattsonin jälkeen v. 1761 Hans Arvedsson, mutta hän oli kuollut ennen isoajakoa, jolloin talossa asui hänen leskensä Catharina (t. Carin) Johansdotter.
1755-1765 Hans Arfvidsson, tidigare lb på prostgården och son t förre lb där Arfvid Ericsson. D 1765. Skatteköp 7.12.1757. 
G ca 1748 m Catharina Johansdotter, f 1726, dr t Johan Henricsson, b på 1/2 Nyknapas 11.2.
1766-1796 Catharina Johansdotter, änka, d 1796. G 2) ca 1767 m Matts Mattsson, f 21.12.1743, bs fr Välliläranta i Jorois, 
d 27.10.1817.

Ilmar Talve: Catharina meni naimisiin talon rengin Matts Mattsonin kanssa, joka mainitaan isäntänä 1767-79 ja vielä 1789.
1796-1809 Anders Johansson, f 1783, ogift, d 11.7.1809, son t Hans Arfvidssons son Johan Hansson, f 1753, d 12.1790. 
Denne g ca 1783 m Maria Johansdotter, f 1760, d 13.2.1817. Hon g 2) ca 1798 m Henric Ericsson, f 1766, bs fr Palo i Nurmijärvi, d 14.11.1826. Arvskifte 5.12.1796. 
Hb 1796-1809 Henric Ericsson. 

Ilmar Talve: Vuonna 1799 oli isäntänä Henrik Henriksson, Matts Mattsonin poika, avioitui Marian kanssa.
1810-1836 Anna Katarina Johansdotter, f 1786, syster t Anders Johansson. G 1810 m Gustaf Henricsson Lund, f 24.5.1780, bs fr Myras i Sibbo, lagmansrättsnämndeman, d 6.7.1836. Arvskifte 9.8.1810, fb i bådas namn 10.12.1811. 
Paret ägde även 1/2 Smeds 1.2 i Dickursby sedan 1817.
1836-1844 Anna Katarina Johansdotter, ovan, änka och barnen Anna Sofia, Helena, Gustaf, Gustava, Robert och Maria Lund.
1/2 Smeds i Dickursby såldes på auktion 15.5.1843, köpare kyrkoherde Eric Anders Crohns. 
1844-1848 Anna Katarina Johansdotter, ovan, d 1.2.1855, och barnen 
Anna Sofia, Helena, Gustava, Robert och Maria Lund. Arvskifte 21.6.1844, varvid änkan tillerkändes 42/108 delar, sonen Robert 22/108 delar och döttrarna 11/108 delar var. Änkas del såldes på auktion 9.5.1847 och intopades av kyrkoherden Erik Anders Crohns. Denne transporterade emellertid delen 12.6.1847 till Robert Lund.
1848-1874 Robert Lund, ovan, f 26.5.1822, son, d 28.8.1882. Köp av systrarnas delar 21.10.1848, 3. ub ht 1849. G 13.6.1843 m Anna Maria Winberg, f 18.9.1823, d 9.11.1873, dr t b på 1/2 Backas 2.2 Carl Gustaf Winberg.
1874-1876 Robert Wilhelm Lund, f 7.8.1843, son. G 13.9.1866 m Sofia Wilhelmina Skogster, f 4.3.1846, bdr fr Sandbacka i Skattmansby. Köp av fadern Robert Lunds 238/324 delar och brodern Gustaf Adolf Lunds 43/324 delar i hemmanet 13.7.1874. Beviljades dock ej lagfart vid ht 1874, emedan Robert Lunds åtkomst till 66/324 delar av dennes del ej kunde bestyrkas.

Ilmar Talve: Isäntä tuli mielisairaaksi 1850-luvulla ja lasten holhoojana esiintyi jo v. 1857 Edvard Skogster, jonka suvun haltuun talo sitten joutuikin 1900-luvun alussa. 
1876-1888 Robert Wilhelm Lund, ovan, och
Sofia Wilhelmina Skogster, ovan, d 27.12.1882.
1. ub på ovannämna köp i bådas namn beviljades vid vt 1876, sedan annonsering ej lett till anspråk inom ett år på den omtvistade 66/324 delen av hemmanet. 3 ub ht 1877.
1888-1891 Robert Wilhelm Lund, ovan, d 15.10.1896, och barnen Robert Mauritz, Mathilda Wilhelmina, Edla Josefina, Emilia Charlotta och Artur Vilhelm Lund. Bouppt. 22.3.1883 och arvskifte 15.5.1888 efter Sofia Wilhelmina Skogster, varvid R. W. Lund tillerkändes 10/15 av hemmanet och barnen 1/15 var.

Ilmar Talve: Sofia Wilhelmina Skogster oli Veromiehenkylästä. 
Mylläri Karl Skogster (1857-1922) osti talon sitten 1900-luvun alussa. Hänellä oli talossa myös kauppapuoti vv. 1910-15. Karl Skogsterin kuoleman jälkeen perikunta (12 lasta) möi osan talosta Riddars-talon Söderbergin veljeksille ja 1950-luvulla eräs perillisistä möi tontin kunnalle joka rakensi sille vanhainkodin. 
1891-1896 Johan Vilhelm Ingman, f 3.2.1860, b fr Tors i Brutuby, tidigare på Immus i Staffansby, t b på Jönsas i Kårböle 1897.
G 2.3.1884 m Alexandra Vilhelmina Stellberg, f 2.3.1859, bdr fr Immus i Staffansby. Köp 3.2.1891 i bådas namn, fb 12.9.1892.
1896-1900 Frans Oskar Lindgren, f 10.11.1864, rh fr 1/3 Klökas 5.1 i Dickursby, son t rh på 1/3 Klökas 5.2 Fredrik Lindgren.
G 12.7.1893 m Amanda Gustava Gerkman, f 22.3.1862, bdr fr Gamlas i Kårböle, änka 1889 efter Gustaf Emil Osenius, bs fr Hannusas i Skomakarböle. Köp i bådas namn 13.7.1896, fb 7.2.1898.

Ilmar Talve: Talo joutui mylläri Karl Skogsterin haltuun 1900-luvun alussa. Hän harjoitti siellä kauppatoimintaa vuosina 1910-1915. Hänen jälkeensä kauppaa hoiti kauppias Möller.

1/2 KNAPAS 11.2, NYKNAPAS

1732-1734 Johan Henricsson. G m Johanna Hansdotter, d eft. 1745
1735-1788 Maria Johansdotter, f 1710, dotter, d 12.1788.
G 1) ca 1735 m Anders Andersson, d ca 1741.
2) ca 1745 m Eric Mattsson, f 1710, d 12.1788. 
Skatteköp 7.12.1757.

Ilmar Talve: 1761-1788 Erik Matsson ja hänen jälkeensä vävylle Anders Falkille (kuoli v. 1789).
1789-1793 Elias Henricsson Falck, f 1772, d 2.1793, son t Maria Johansdotters och Eric Mattssons dotter Anna Stina Ericsdotter, f 1744, d 1783, och hennes man Henric Falck, 
f 1740, d 1785. Bouppt. och avtal 8.4.1789. G ca 1792 m Lisa Johansdotter, f 1767.
1794-1804 Lisa Johansdotter, änka, d början av 7.1804, och Maria Helena Eliasdotter Falck, f 1793, dotter. Arvskifte och avtal 19.4.1794, 3. ub ht 1795. Lisa Johansdotter g 2) 1794 m Joseph Henricsson, f 1770, tidigare dg på gården.

Ilmar Talve: Joseph Henricssonin poika Johan Fredrik Josephson oti sukunimekseen Åberg, jota käytti jo v. 1804.
1805-1844 Maria Helena Eliasdotter Falck, ovan, d 5.9.1856. Hade enl.ht 1844 erhållit fb på hemmansdelen, datum ej angiven. 
G 1816 m Henric Mattsson Åberg, f 1787, d 16.6.1856, rhs fr Ripuby Kistola, mellersta br t Isaac Åberg, b på Klockars, och Adolf Åberg, b på 1/2 Backas 2.1. 
Hb 1805-15 Joseph Henricsson, ovan. Denne g 2) ca 1806 m Ulrica Falck, f 1770, syster t Elias Falck, ovan .
1844-1866 Maria Charlotta Åberg, f 7.3.1817, dotter. G 7.11.1844 m Johan Åberg, tidigare Lås, f 16.9.1815, kusk fr Botby, 
d 20.10.1865. Köp i bådas namn 22.11.1844, fb 25.11.1845.

Ilmar Talve: 1845-47 isäntänä Henrik Åberg ja 1860-luvulla Johan Åberg.
1866-1878 Maria Charlotta Åberg, ovan, änka, d 20.6.1896, och barnen Johan Edvard, August och Sofia Charlotta Åberg. 
Bouppt. 11.1.1866.
1878-1900 August Åberg, ovan, f 13.12.1851, son, d 7.1.1901. Arv och köp 1.5.1878, fb 8.9.1879. G i jan. 1882 m Edla Aurora Lönngren, f 19.11.1859, d 18.2.1935, dr t b på 1/2 Rutars 10.1 Karl Fredrik Lönngren.

Ilmar Talve: 1900-luvun alussa Nyknapas joutui oston kautta Oskar Fagerströmin haltuun, mutta osa siitä joutui myös Riddarsin Söderbergin veljeksille ja se muodostaa Gammalknapasin maiden kanssa Bollbacka-nimisen tilan. 

Paluu alkuun

28) RA 3390, Skatt- och alntalsbok 1581, s. 52
29) Svenska adelns ättartavlor III, s. 479. Svenst biografiskt lexikon 99, s. 492.
39) Ojanen, s. 73


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, 
Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä, 
Saulo Kopsu: Uuteen maahan 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006