Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


3. KLOCKARS ("Simon Michelsson", Klockare bohl")

Ägarlängder 1540-1900

1540-1572 Henric Olsson

Ilmar Talve: vv. 1540-1550 isäntänä Simon Hansson, ehkä 1500-luvun alkupuolella asuneen kauppatalonpojan Hans Olssonin poika. Hänet mainitaan vv. 1515-1516 ja hän oli Martinkylässä asuneen kauppuiastalonpojan Göran Bonden sisarenpoika. 
1556-1581 Simon Larsson, hänellä poika Erich Simonsson.
1573-1603 Matts Hendricsson, son

Ilmar Talve: vv. 1604-1608 isäntänä oli Hans Mattsson. Saanut talon isältään Erich Simonssonilta, joka asui talossa 1577-1602.

Kopsu: Kylästä mainitaan Erich Klockare v. 1595, hän on ehkä ollut talon asukas.
1608-1617 Knut Persson. Upptog hemmanet, som blivit öde 1603. Munsterskrivare 1615. 

Ilmar Talve: 1615-1616 Klockars oli kruununmaata. 
1618 Knuts änka
1618-1628 Simon Mattsson

Ilmar Talve: 1616-1628 lampuotina Simon Mattsson.
1629-1630 Jöran Simonsson, son
1632-1633 Herr Bertil.
1633-1644 Simon Michelsson, klockare. G.m. Margareta Knutsdotter.
Ryttare 1642 Mårten Sigfridsson.

Simon tuli kotivävyksi.

Kopsu: Simon Michelss Klockare, 1635 

 

1646-1649 Carl Knutsson, svåger. G.ca 1662 m. Gertrud.
1650-1675 Mårten Sigfridsson, svåger. Ryttare 1642, i fält 1656. G.m. Anna Knutsdotter, syster till Gertrud Knutsdotter och Carl Knutsson.
Ryttare 1664-68 Thomas.

Ratsumiehenä ja kentällä olevana mainitaan v. 1654, 1656, 1662 ja 1664 talossa melko pitkään vv. 1650-1670 asunut Mårten Sigfridsson. Hän oli tullut kotivävyksi.
1676-1678 Anna Knutsdotter, änka

1660-1670-luvuilla ja sitä ennen Klockars oli kruununmaata ja ratsutila. 
1680-1691 Johan Johansson, gästgivare. G.m. Maria, troligen dotter till Anna Knutsdotter.
Ryttare 1680-81 Hinrich, 1691 Johan.

Ilmar Talve: 1690 lukkari Johan Michelsson asui talossa. Samanaikaisesti asui myös kappalainen Cardten Backman ja hänen lampuotinsa Michel (mahdollisesti lukkarin isä).
1693-1697 Axel Erichsson, gästgivare. G.m. Maria. Hemmanet öde 1697-98.

Kuisma II: Klockars-tilalla asui 1600-luvulla useita lukkareita, mutta kruunutila ei ollut seurakunnan omistuksessa.
1699-1701 Clas Hindersson. Hemmanet öde 1701.

Ilmar Talve: Vuoden 1699 kartassa talosta on käytetty nimitystä Kooss.
Vuonna 1694 isäntänä mainittu lukkari Johan Michelsson.
1702-1703 Carsten Backman, se Knapas. Upptog 1/2 hemmanet 1702, andra 1/2 öde. Lbo Hendrich Johansson.

Ilmar Talve: 1700-luvun alussa ilmoitettiin Klockarsin olevan "puoleksi autio". 
1708-1730 lukkari Johan Johansson.
1706-1710 Lbo Henrich Johansson. 1/2 hemmanet öde 1706-1709, hela öde 1710-11.
Lantmätare Samuel Brotherus, sonson till Sigfrid Brothetus på Backas, nyttjade 1691-94, och hans efterträdare Gustaf Nicopensis 1703-10 gården som ämbetslokal (25).

Kuisma II: maakirjassa vuodelta 1710: Simon Michellssonn ell´Landb. Hindrich Klåckars. Öde. Aug.t. under Markus Mårtenss: i Fastböle No 72 och Hanns Mårtenss: i Bothby No 88 af Maj: Compag: 1/2 Ränttan hwar, skattlagdt till emoth stående Räntta.
1722-1741 Henric Johansson. Upptog hemmanet från öde med sk-frihet t 1728. D ca 1742. G.m. Brita Johansdotter, f 1699.

1740 Hindrik Johansson, jolta talo siirtyi kotivävy Erik Henrikssonille (1749-1779).
1743-1745 Brita Johansdotter, änka, d 1779.
1746-1751 Catharina Henricsdotter, dotter, d ca 1751. G 1746 m Eric Jöransson, dg på gården fr 1745.
1754-1779 Eric Henricsson, f 1723, bror, d 1779. G 1754 m Catharina Ericsdotter, f 1724, bdr fr Saras i Käinby.

Ilmar Talve: isäntänä kotivävy Erik Henriksson (1749-1779).
1780-1789 Catharina Ericsdotter, änka, d eft. 1794.
1790-1809 Eric Ericsson, f 1760, son, d 30.4.1809. G 1795 m Helena Michelsdotter, f 1776, dr t Michel Johansson, b på 1/2 Ridars 5.2.

Ilmar Talve: 1600- ja 1700-luvulla talossa asui useita lukkareita.
1809-1841 Helena Michelsdotter, änka, d 17.4.1865. G 2) 1811 m Isaac Mattsson Åberg, f 1784, d 19.6.1848, rhs fr Ripuby Kistola, krb fr 1811, fr 1814 t 1841 också rh på Nedre Kistola, men flyttade dit först 1845. Äldsta br t Adolf Åberg, b på 1/2 Backas 2.1, o Henric Åberg, b på 1/2 Knapas 11.2. 
Fr 1814 även rh på Nedre Kistola i Ripuby.

Ilmar Talve: 1830-luvulla talo oli Osenius-suvun hallussa (1838 on isäntänä Erik Johan Osenius).
1841-1875 Eric Johan Ericsson Osenius, f 1809, son t Eric Ericsson och Helena Michelsdotter, d 20.3.1873.
Imissionsbrev på kronohemmanet 3.9.1841, skatteköp 28.10.1843. G 21.6.1831 m Sofia Åberg, f 20.8.1809, rhdr fr Nedre Konungs i Fastböle, d 1.1.1875.
1875-1876 1/2: Carl Viktor Osenius, f 14.7.1839, son, d 24.7.1876, och
1/4: Matilda Charlotta Osenius, f 4.11.1834, dennes syster, och
1/4: Amanda Gustava Osenius, f 26.7.1847, deras syster. Bouppt. och skifte 18.3.1875, 1. ub vt 1876.

Ilmar Talve: Oseniukset omistivat talon vuoteen 1878, jolloin isännäksi tuli kotivävy Otto Wilhelm Lemke, 
1876-1900 1/2 (Lindkulla): Matilda Charlotta Osenius, ovan, 
d 31.12.1906, och
1/2: Amanda Gustava Osenius, ovan, d 3.10.1916. 
 G 12.5.1878 m Otto Vilhelm Lemke, f 12.10.1856, tidigare dg på gården. Avskifte 21.9.1876, fb för systrarna 7.2.1878.

Ilmar Talve: Lemken jälkeen isäntänä hänen poikansa. Pojan aikana v. 1901 Klockarsista erotettiin Lindkulla-niminen osa.
Lindkullan omistajana Adolphine Lund. Adolphinen äiti oli perinyt osan talosta.

Litzen & Vuori: 1890-luvulla Gustaf Osenius avasi Klockarsin talossa kauppapuodin ja yleisen mankelin. Kylässä oli tuolloin jo pari muutakin kauppaa.
1906-1950 Suomen pienviljelijät:
Adolfina Charlotta Lund
1950- Suomen pienviljelijät:
Rikhard Maurizt Lund, f. 18.10.1893, g m Elsa Maria 
f. Malmelin, f. 5.10.1903. Barn: Erik Rikhard f. 1917.
Gården har varit i släktens ägo från år 1722. Gården har utbruten från Logkars (huom. p.o. Klockars) gård 1901. Totalarealen är 2,29 ha.

Paluu alkuun

25) Kuisma, s. 185


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä,
Suomen pienviljelijät IV, Uusimaa
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia II 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006