Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


6. JUNS eller JUUNS ("Mårten Thomasson")

Ägarlängder 1540-1900
1540-1553 Per Olsson

Ilmar Talve: maakirjassa v. 1540 mainitaan isäntänä Jacob Sigfredsson, jolle kuului maata myös Veromiehenkylässä.
1558-1575 Knut Persson, son

Ilmar Talve: vuonna 1571 isäntänä oli Matts Larsson.
1575-1599 Thomas Knutsson, son. G.m. Gertrud
1600-1602 Hustru Gertrud, änka
1604-1629 Mårten Thomasson, son. G.m. Malin.
Frälsebönder under Reinhold Wunsch i Westerkulla.
1630-1641 Mårten Thomasson, ovan.

Ilmar Talve: 1630-1670 isäntänä oli Hindrik Thomasson.
1643-1647 Hans Mårtensson, son. G.m. Brita Hindersdotter.
1648-1651 Brita Hindersdotter, änka. Sades 1648 vara spetelsk.
1653-1675 Clas Andersson. G.m. Lisbeta. Uppges 1675 ha förrymt hemmanet, som blivit öde. 

Ilmar Talve: 1670-luvulla isäntänä oli HindrkmThomassonin poika Johan Hindersson (Johan Ryttare).
1676-1695 Anders Classon, son. G.m. Anna. Upptog hemmanet 1676 med skattefrihet till 1677. Hemmanet reducerat från frälset 1683.

Ilmar Talve: vuonna 1699 taloa viljeli Anders Clason. Lampuotina oli v. 1699 Anders Classon.
1697-1703 Michel Brusinsson. Hemmanet öde 1703-12.

Ilmar Talve: 1600-luvulla Juuns oli kruununmaata. Talossa asui lampuoteja ja ratsumiehiä.
1600-luvun lopulla ja 1700-luvun alussa Juuns oli maanmittarin virkatalo (Samuel Brotherus 1691-94 ja 1703-1710 Nicopensis).
Vuonna 1711 talo oli autio.

Kuisma II: maakirja 1710: Mårten Thomas. ell´, Juns, öde 2ra Corporal: Froj hem: af Nylandz Infant e, Hellsing Compag:
1723-1759 Henric Henricsson. Upptog hemmanet från öde med sk-frihet t 1730, d ca 1759.
G 1) m Ingeborg, d ca 1745
2) ca 1747 m Johanna Johansdotter, d ca 1758
1761-1763 Christina Henricsdotter, f ca 1735, dotter, d ca 1763. G ca 1755 m Eric Larsson, f 1726.
Eric Larsson tuli kotivävyksi.
1764-1792 Eric Larsson, änkling, d eft. 1796. G 2) ca 1765 m Christina Johansdotter, f 1736, d 1791.

Ilmar Talve: Vuonna 1765 Eric oli kruununtalonpoika.
Pitäjänseppä Lindström vaimonsa Beatan ja neljän lapsensa kanssa mainitaan vuosina 1765-1779 Juns-talon yhteydessä.
Vuonna 1777 torpparina Henrik.
Pitäjänseppä Lindströmin poika Anders (synt. 1761) ja leskirouva Beata mainitaan talon yhteydessä vuonna 1790 sekä 1808, jolloin Anders oli pitäjänseppä ja naimisissa Marian kanssa.
1793-1806 Henric Ericsson, f 1759, son t E. Larsson och Chr. Henricsdotter, d 1806. G ca 1784 m Greta Andersdotter, f 1760, pg på gården fr 1778. Skatteköp 17.12.1799.
1807-1809 Greta Andersdotter, änka, d 17.6.1813. G 2) ca 1809 m Carl Nyqvist, f 1785.
1809-1812 Anna Christina Henricsdotter, f 1787, dr t H. Ericsson och Gr. Andersdotter, d 12.6.1812. 
G  1809 m Gustaf Michelsson Söderberg, f 1779, son t Michel Johansson, b på 1/2 Ridars 5.2. B även på 1/4 Björns 1.1.2 och Hannusas 9. Överdragande i bådas namn 9.10.1809, fb 30.3.1811.
1812-1822 Gustaf Michelsson Söderberg, f 1779, d 30.5.1822, son t b på 1/2 Ridars 5.2 Michel Johansson. Var b även på 1/4 Björns 1.1.2 fr 1801, krb på 1/2 Hannusas 9.1 fr 1806 och på 1/2 Hannusas 9.2 fr 1808.
G 2) 1821 m Eva Christina Björkholm, f 1794, d 123.6.1828, dr t tidigare b på 1/4 Björns 1.1.1 Elias Björkholm.

Hb 1812-1819 Carl Nyqvist, f 1785, g ca 1809 m bäa Greta Andersdotter, ovan.
1822-1833 Eva Christina Björkholm, änka, d 23.6.1828, och sönerna i 
G. M. Söderbergs 1) gifte Gustaf Adolf och Carl Fredrik Söderberg. Bröderna arvingar också till 1/4 Björns 1.1.2.
1833-1852 Carl Fredrik Söderberg, ovan, son. f 9.2.1822, nämndeman, kyrkosexman, d 14.10.1884.
Arvskifte 13.4.1833, varid brodern Gustaf Adolf fick 1/4 Björns 1.1.2 och blev krb på Hannusas 9. Var även b i Ripuby på Nedre Kistola 1841-64 och på Tapola 1852-84, t Nedre Kistola 1843.
G 1) 29.12.1831 m Sofia Vilhelmina Åberg, f 19.8.1812, 
d 21.1.1842, dr t b på Klockars 3 Isaac Åberg.
G 2) 20.2.1845 m Anna Fredrica Bergstedt, f 22.1.1822, 
d 29.1.1907, bdr fr Tapola i Ripuby.
Lb 1844-52 Carl Fredrik Weck, f 1794, g m Anna Carharina Lönnroth, f 1806.
1852-1880 Johan Fredrik Bergstedt, f 21.9.1815, d 19.3.1880, b fr Tapola i Ripuby och br t Anna Fredrika Bergstedt, ovan. Bytte 6.5.1852 sitt Tapola mot C. F. Söderbergs Juns 6 och en mellanskillnad på 3000 rubel, fb 7.12.1853.
G 14.7.1853 m Matilda Sofia Eklund, 2.5.1833, dr t b på Olofas 4 Johan Fredrik Eklund.
1880-1883 Matilda Sofia Eklund, ovan, änka, d 19.10.1910, dottern Ida Matilda Gustava Bergstedt. Bouppt. 11.9.1880. 
1883-1885 Ida Maria Gustava Bergstedt, ovan, f 6.1.1857, dottern, var 10.7.1881 förelyst med Vitalis Ebenhard Johansson Pietilä fr Mäntsälä, men lysningen upphävs genom Domkapitlets i Borgå utslag 10.12.1881. Därefter
g 19.12.1882 m Adolf Olander, f 5.7.1837, son t b på 1/4 Björns 1.2 Henrik Henricsson Olander. Ihjälkörd 15.9.1885. Arvsförening i bådas namn 3.2.1883, fb 12.9.1885.
1885-1900 Ida Maria Gustava Bergstedt, ovan, änka, d 30.1.1927. 
G 2) 2.2.1895 m Frans Vilhelm Liljestrand, f 12.12.1862, arbetsledare på gården, trs fr Grejus i Lill-Hoplax, 1888 fr Byända trp i Skattemansby, och barnen i 1) giftet Hilma Matilda och Adolf Fredrik Olander, samt i 2) giftet Erik Vilhelm och Karl Oskar Liljestrand.

Ilmar Talve: Vilhelm Liljestrandin (1862-1916) poika Karl Oskar, s. 1898, on isäntänä isänsä jälkeen. 
1900 - Juns-tila 1900 luvulla Lisätty 17.1.2012 (Liisa Nordman)

Paluu alkuun
Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä,
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia II 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006