Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset 

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


8. DANIS ("Henrik Henriksson")

Ägarlängder 1540-1900

1547-1553 Jöns Jönsson
1556 Jöns änka
1556-1609 Marcus Jönsson. Kallas 1564 och ibland i fortsättningen "Lill Marcus Jönsson" till åtskillnad från stadgeman Marcus Jönsson på Knapas.

Ilmar Talve: Marcus oli varakas mies, joka omisti maata myös Mellunkylässä, Tomtebackassa, Malmilla, Veromiehenkylässä ja Nackeskogissa. Vuonna 1571 Hän oli pitäjän varakkain talonpoika. Kauppias ja talonpoikaispurjehtija.
1610-1626 Henrik Marcusson, son. G.m. Anna

Ilmar Talve: 1600-1626 isäntänä Henrik Marcusson.
1627-1643 Henrik Henriksson, d.ä., son. Oförmögen 1640, utfattig 1643. Gift 1) m. Margeta, död 1642. 2) 1643 m. Anna Mårtensdotter. Frälsebönder under Thomas Simonsson i Hanaböle.

Ilmar Talve: Vuodesta 1627 alkaen 1700-luvulle oli isännän nimi kolmessa sukupolvessa Hindrich Hindersson. 
1644-1656 Henrik Henriksson, ovan. Lantmätare 1655.
1662-1694 Henrik Henriksson, son. Gift 1) m. Lisbeta. 2) ca 1691 m. Beata. Efter Thomas Simonsson död ca 1660 och änkan Kirstin Olofsdotters död 1680 återgick frälset till kronan.
1699-1712 Henrik Henriksson, d.y., son till Henrik och Lisbeta. G.m. Margeta.

Ilmar Talve: Vuonna 1699 Danis-taloa viljeli Hindrich Hindersson.

Kuisma II: maakirja 1710: Hidr. Hidrichsson el´, Danij: Augt. under Claes Thomass: i Tålckby No 65 af Maj: Compag:
1722-1740 Henric Henricsson, trol. samma Henric Henricsson son var b på gården 1699-1712. Återupptog hemmanet med sk-frihet t 1726, d eft. 1745. G m Anna.
1741-1769 Anders Pettersson, f 1699, d 18.10.1779.
G 1) m Stina, d ca 1741
2) ca 1746 m Maria Henricsdotter, f 1713, d 1779

Ilmar Talve: Vuonna 1764 oli Danis oston kautta siirtynyt inspehtori Elias Lucanderin omistukseen, kuten v. 1765 isojaon asiakirjoissa mainitaan. Taloa viljelivät lampuodit 1820-luvulle saakka, jolloin talo joutui Boström-suvun omistukseen.
1769-1771 Gustaf Johan Bock, rådman i Helsingfors, tidigare rh på Grotens i Tolkby. Skatteköp 24.1.1769. G m Ulrica Kostfeldt. Hb Anders Pettersson ovan.
1771-1773 Johan Bertilsson Skytt, f 1728, b fr Kånala Skyttas. Köp 28.2.1771, 3. ub vt 1772, d 5.1773.
G 1) m Anna Matsdotter, f 1728, d före 1768
2) ca 1772 m Elisabet Jöransdotter, f 1750
1773-1775 Elisabet Jöransdotter, änka. G 2) ca 1775 m Elias Eliasson, f 1749 i Esbo. 

Hemmanet klövs 1775 i 1/2 Danis 8.1 och 1/2 Danis 8.2.
1851-1857 Engla Borgström, f 10.1.1824, d 8.11.1889, halvsyster till Maria Boström på 1/2 Danis 8.1 och dr t Elias Boström i hans 2) gifte m Catarina Andersdotter. G 22.11.1849 m Carl Fredrik Ruskelin, f 3.8.1819, rhs fr Mykkylä frälse hn i Gammelby, Tusby, d 16.6.1856.
Engla g 2) 26.12.1858 m Johan Vilhelm Borgström, 
f 1.8.1833, dg på gården. Båda t Skattmansby Junsbacka trp 1876.

Köp i bådas namn 11.2.1851 av 1/2 Danis 8.1 och av 1/2 Danis 8.2, varigenom hemmansdelarna återförenades, fb 7.4.1852.

Ilmar Talve: 
Torpparit: Vuosilta 1800-1808 pitäjänsuutari Thuström, joka vaimonsa Kaisan ja tyttärensä Gretan kanssa mainitaan Danis-talon yhteydessä.
Vuonna 1800 mainitaan pitäjänsuutari Helsingius Danis-talon yhteydessä.
Räätälit: J. Kyrklund tai hänen poikansa asui vaimonsa Sophian ja erään piian kanssa Danis-talossa v. 1800. Samaan aikaan talossa asuivat myös pitäjänräätäli Fastberg vaimonsa Annan kanssa. Fastberg mainitaan vielä vuonna 1834. 
Elias Boströmin tytär Maria Helena toi taloon v. 1836 kotivävyksi Adolph Rehnin (Reinin). Vuonna 1841 talo jaettiin Elias Boströmin lesken, tyttären ja vävyn välillä. Toinen tytär meni v. 1849 naimisiin tuusulalaisen Carl Fredrik Ruskelinin kanssa. Vuonna 1850 talo jaettiin kahteen osaan vävyjen kesken. Tältä ajalta ovat ilmeisesti peräisin kylässä käytetyt nimitykset Röd-Danis ja Grå-Danis, jotka tarkoittivat Ruskelinin ja Rehnin asuinrakennuksia.
1857-1873 Henrik Edvard Kyrklund, f 19.1.1836, bs fr Brusas i Malm, ogift, t Brusas 1875, d 14.7.1910. Köp 3.1.1857, fb 6.3.1858.
1873-1887 Karl Söderberg, f 27.9.1819, fr Bishopsböle, mjölnare i Kyrkobyn, d 18.5.1887. G 1843 m Anna Lovisa Holmberg,
f 1820, pg fr Sjöskog Martila. Köp i bådas namn 7.11.1873, fb 8.9.1884
1887-1900 Anna Lovisa Holmberg, ovan, d 12.2.1893, och barnen Anna Charlotta, Maria Sofia, Johan Henrik och Fridolf Ferdinand Sjöberg. Skifte efter A. L. Holmberg först 5.2.1902. 


1/2 DANIS 8.1
1775-1781 Elisabet Jöransdotter, d 1789, och Elias Eliasson, d 16.5.1821, ovan 
1781-1794 Henric Claesson, f 1746, bs fr Södrik Doms i Esbo, d 20.3.1794. G 19.10.1775 m Anna Christina Ericsdotter, f 1752, bdr fr Bemböle Smeds i Esbo. Köp 20.3.1781 i bådas namn, 3. ub ht 1786.
1794-1807 Anna Christina Ericsdotter Rönnberg, änka, v på Södrik Doms i Esbo 1794-1816, d 8.8.1816. G 2) 7.7.1796 m Eric Arfvidsson Nemlander, f 31.3.1763, bs fr Södrik Kirsti i Esbo, d 8.12.1828.
Lb 1795-1808 Johan Nyström, f 1753, d 26.12.1808, g m Anna Kaisa Johansdotter, f 1761.
1807-1812 Helena Henricsdotter Rönnberg, f 8.4.1777, dr t H. Claesson och A. Chr.Rönnberg, d hösten 1812. G 2) 22.10.1807 m Elias Jacobsson Boström, f 20.4.1782, bs fr Rödskog Näppers, senare Gammelgård Niku, i Esbo. Köp 11.9.1807 och avtal 9.9.1808, fb i bådas namn 15.9.1809. 
1812-1851 Maria Helena Boström, f 29.1.1811, dotter. Bouppt. och arvskifte efter modern 28.12.1812, d 14.11.1852.   
G 30.9.1838 m Adolf Rehn, f 28.8.1807, dg fr 1/2 Rutars 10.2. Adolf Rehn g 2) 21.10.1853 m Gustava Lund, dr t b på 1/2 Knapas 11.1 Gustaf Lund, båda t Tusby 1853.

Hb 1812-20 Elias Jacobsson Boström, Maria Helenas far, se 1/2 Danis 8.2. Se vidare Danis 8 nedan. G 2) 1813 m Catharina Andersdotter, f 1786, bdr fr Vinikby Nystuga.
 

1/2 DANIS 8.2
1775-1791 Matts Ericsson Skytte, f 1739, sockenskräddare, nämndeman. Köp 1.3.1775, fb 15.11.1777, d. 4.1791. G m Greta Ericsdotter, f 23.7.1740, d 6.6.1815.
1791-1798 Catharina Mattsdotter, f 26.3.1767, dotter, d 12.1.1851. 
G 1788 m Eric Andersson, f 1755, d t 8.1832. Arv och köp i bådas namn 11.7.1791, 3. ub ht 1796.
1798-1817 Maria Christina Mattsdotter, f 5.11.1772, syster, d 23.12.1853. G 1798 m Johan Henricsson, f 1767, bs fr Noux Lassila i Esbo, d 19.7.1816. Avtal 3.1798, fb i bådas namn 13.3.1800. Fr 1810 b och v på Noux Lassila i Esbo.
Lb 1809-16 Henric Collin, f 1772, g m Lisa Henricsdotter, f 1764.
Lb 1817 Fredrik Henricsson, f 1781, g m Maria Mårtensdotter, f 1787. 
1817-1825 Henric Johan Johansson Liljeström, f 8.12.1799, son, på Noux Lassila. Överlåtelse 28.5.1817, fb 21.3.1821, b på Noux Maula i Esbo fr 1825. G 1.7.1819 m Maria Christina Lönnberg, f 1794, bdr fr Köklax Bisa i Esbo.
Lb 1818-19 Johan Dahlberg, f 1766, g m Hedda Sofia Granberg, f 1765. 
1825-1840 Elias Jacobsson Boström, f 20.4.1782, bs fr Rödskog Näppers i Esbo, b på 1/2 Danis 8.1 1807-12 och hb där 1812-38, d 8.4.1840. Köp 27.3.§825, fb 7.11.1826.
G 2) 1813 m Catarina Andersdotter, f 1786, b dr fr Nystuga i Vinikby.
1840-1851 Catarina Andersdotter, ovan, d 12.2.1856, och dottern i E. J. Boströms 1) gifte Maria Helena Boström, och barnen i 2) giftet Sofia, anna Lovisa, Caisa Lisa, Engla och Gustava Boström. Beuppt. 28.7.1840. 

Se vidare Danis 8.


Paluu alkuun


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä,
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia II 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006