Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset 

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


1. BJÖRNS ("Jöran Jöransson")

Ägarlängder 1511-1900
1511 Olof Persson ja Tuomarilan Bengt Nilsson. 
Omistivat yhdessä myös jaalan.
1540 Olof Perssonin poika Per Olsson, lisäksi Per Olssonin poika Knut Persson. (Ilmar Talve/Kerkkonen)
1540-1553 Thomas Björnsson

Kopsu: talon nimi pohjautuu ilmeisesti keskiajan lopussa taloa hallinneen Tomas Björnssonin isän etunimeen.
1556 Thomas änka
1556-1558 Mårten Thomasson, son. 

(Ilmar Talve: 1556-1571 Knut Persson)
1563-1564 Thomas Mårtensson, son.
1564-1593 Mårten Thomasson, son. 

(Ilmar Talve: 1575-1600 Knut Perssonin poika Thomas Knutsson)
1593-1606 Matts Mårtensson, son.
1608-1610 Clemets Mårtensson, möjligen bror.

(Ilmar Talve: 1601-1610 (Thomas Knutssonin poika Mårthen Thomasson)
1610-1622 Thomas Mårtensson, möjligen bror.

(Ilmar Talve: 1611-1620 Thomas Mårtensson, jonka jälkeen talo siirtyi veljelle? Erik Mortenssonille.)
1622-1632 Eric Mattson, möjligen son till Matts Mårtensson. Ryttare 1627. Gift med Malin, hon änka 1635.

(Ilmar Talve: vuoteen 1633 Erik Mortensson)
1632-1636 Jöran Jöransson, ryttare. I fält 1630. G.m. Dorde Mattsdotter, möjligen syster till Eric Mattson.
1637-1639 Hustru  Dorde Mattsdotter, änka. 
1642-1655 Lars Mattsson, ryttare. I fält 1643-49. g.m. Dorde Mattssdotter, ovan. Hosbonde 1643-49 Thomas Mattsson, bror till Dorde eller Lars.
1655-1676 Mårten Jöransson, son till Jöran Jöransson och Dorde Mattsdotter. Ryttare. G.m. Anna Mårtensdotter.
Ryttare 1675 Thomas
1677-1680 Anna Mårtensdotter, änka.

Ilmar Talve: 1600-luvun talo oli kruununmaata ja arvioitiin 1/2 manttaalin taloksi.
1681-1697 Hans Mårtensson, son. G.m. Lisa
Hemmanet öde 1697-98.

Ilmar Talve:
Räätälit: Pitäjänräätäli Mårten Mattsson Mainitaan Björns-talon yhteydessä.
1701-1710 Bertil Jöransson. Upptog hemmanet 1701 med skattefrihet till 1704. G.m. Märta. 
1711-1712 Matts Ingman. G.m. Karin, möjligen syster till Märta, ovan.

Björns 
Ilmar Talve:
1724 isäntänä Mattz Björn. Hänen tyttärensä Lisa toi taloon kotivävyn Erik Axelssonin, jonka aikana 1730-1762 talo jaettiin kahteen osaan, koska silloin hänen rinnallaan mainitaan talossa myös Jöran Jöransson Björn.
Vuonna 1764 mainitaan Björnsin talon torppari Jacob ja hänen vaimonsa Stina.
Isonjaon aikana v. 1765 oli talolla kaksi omistajaa: länsman Matts Blanck ja Johan Michelsson. 
Vuonna 1777 torpparina oli Henrik Ericsson.


BJÖRNS 1.
1697-1722 Petter Sund, handelsman, rh på Domarby nr 82 o 83. Förvärv av sk. rätten till Björns vid vt 1697, 3. ub vt 1698. G.m. Anna Helena Bock.
Lb 1711-26 Matts Ersson Ingman. Återupptog hemmanet efter Stora ofreden, skattefrihet till 1725. G.m. Karin.
1722-1725 Johan Fritz, tullnär, och Petter Holmerus, svärsöner. Skriftligt överdragning 4.7.1722 av Domarby rh nr 82 resp. 83.
1725-1733 Abraham Wetter, borgmästare i Helsingfors och sågägare. Köp 7.1.1725 av sk. rätten till Björns, 2. ub sommarting 1725.
Lb 1728-61 Eric Axelsson, f. 1689, g.m. Elisabet Abrahamsdotter, f 1690.
1733-1743 Carl Johan Clayhills, handelsman från Fredrikshamn, d 1740, och Carl Johan Printz, länskamrer i Villmanstrand. Köp 31.3.1733, 3. ub vt 1734.
1743-1746 Georg W. Clayhills, handelsman från Revel, sågägare och rådman i Helsingfors. Köp 14.7.1743.
1746-1760 1/3, 1/3 och 1/3
1/3 1746-53 Georg W. Clayhills, ovan
  1753-60 Jacob Siliacks, köpman i Helsingfors, och Carl Jacob Dobbin, notarie i Åbo. Köp 6.7.1753, 3. ub ht 1754.
1/3 1746-60 Petter Tesche, köpman i Degerby. Köp 22.4.1746, 3. ub vt 1749.
1/3 1746-1748 Lorentz Tesche, köpman i Lovisa. Köp 28.4.1746, 2. ub vt 1748.
1748-1757 Martin Burtz, länsskattmästare i Stockholm. Köp 1.2.1748, 2. ub vt 1750.
1757-1760 Zacharias Govinius, köpman i Helsingfors. Köp på auktion 21.12.1756, ub vt 1758.
1760-1763 Gustaf Fredrich Dryden, rh på Domarby. Övertog Matts Mattssons köp 7.6.1759 efter förlikning 16.4.1760, 3. ub ht 1760.
Lb 1762-1763 Henric Ericsson, f 1737, s t förre lb Eric Axelsson. G.m. Anna Matsdotter, f 1736. Hemmanet klövs 1763 i 1/2 Björns 1.1 och 1/2 Björns 1.2.  

Björns I
Ilmar Talve:
Matts Blancin osuus pysyi hänen hallussaan vuoteen 1760, jolloin hän kuoli. Sen jälkeen talon omistivat hänen tyttärensä ja kotivävynsä Ludvig. He luopuivat talosta 1800-luvun alussa ja v. 1808 talon omistivat talonpojat Elias ja Karl. Leskirouva Agneta Blanck muutti kuitenkin vasta 1828 Kirkonkylästä Helsinkiin. 
1820-luvulla Björns I kuului Björkholm-suvulle ja jaettiin kahtia (1/4 osiin) v. 1828, jolloin taloon (toisen neljänneksen) omistajaksi tuli kotivävyksi pitäjänsuutari Johan Fredrik Less (Lesche). Toinen neljännes siirtyi 1800-luvun alussa Gustaf Adolf Söderbergin omistukseen, joka mainitaan maanjakotoimituksen yhteydessä v. 1845. Hän omisti jo aikaisemmin Hannusas-talon. 
Hänen omistukseensa joutunut Björns-talon neljännes sai v. 1800 tontin kylästä (ns. Käräjätalon tontin). Vuonna 1860 oli Leschin osuus (hän kuoli 1840-luvulla) siirtynyt Olofsin talon omistajan leskirouva Sofia Eklundin haltuun. 1/2 BJÖRNS 1.1.

1763-1791 Matts Blanck, f 1769, ekonomie komissarie och kronolänsman i Helsinge, d 28.7.1806. Köp 23.1.1863, 3. ub vt 1764.
Gift 1) m. Hedvig Lecovia, f 1734, d ca 1771. 2) 1774 m. Agneta Meijer, f 1746, d eft. 1829
1791-1801 Maria Magdalena Blanck, f 1768, dotter. Gift 1791 m. Henric Ludvig Labbart, f 1761, komissarie. Överdragning i bådas namn 28.7.1791, 3. ub vt 1794. Hemmansdelen klövs 1801 i 1/4 Björns 1.1.1 och 1/4 Björns 1.1.2.


1/4 BJÖRNS 1.1.1.

1801-1833 Elias Björkholm, f 1770, tidigare lb, d 14.1.1847. Köp i bådas namn 20.5.1801 av tidigare äg. H.I. Labbart, fb 25.10.1802. G.m. Eva Andersdotter, f 1766 i Tusby, d 13.1.1847. 

1/2 hemmansdelen överdrogs 10.5.1803 till Elias bror Carl Björkholm, 3. ub vt 1806, men den återgick ca 1815 till Elias. 
1833-1852 Hedvig Lovisa Björkholm, f 17.4.1800, dotter, t Biskopsböle 1855, d 27.3.1879.
G 20.1.1828 m Johan Fredrik Less, f 26.6.1798, skomakare, d 27.3.1848. Köp i bådas namn 21.2.1833, fb 11.3.1834.
1852-1853 Johan Fredrik Eklund, f 26.4.1810, d 29.9.1853. Son t b på Olofs 4 Johan Johansson Eklund. Köp på auktion 16.12.1852. Var b även på Olofs 1841-53. 
G 14.7.1831 m Helena Sofia Osenius, f 27.9.1808 bdr fr Hannusas i Skomakarböle.
1854-1860 Helena Sofia Osenius, ovan, änka, d 21.11.1891, och barnen Mathilda Sofia, Johan Alfred, Carl Fredrik och Anton Arvid Eklund. Bouppteckning 14.2.1854, fb 17.4.1855.
1860-1897 Carl Fredrik Eklund, ovan, son, f 22.11.1838, ogift, 
d 21.4.1900. Arvskifte 26.11.1860, varvid brodern Johan Alfred fick Olofs 4, fb 11.4.1862. Ägde även Olofs 4 1879-97.
1897-1900 Fredrik Viktor Träskman, f 6.2.1847, bäl fr Ulas i Staffasby, d 14.8.1909. Varit g 27.12.1870 m Karolina Josefa Helenius, f 8.10.1850, rhdr fr Sottungsby Nygård, d 2.5.1886.
Köp 26.2.1897, 3. ub ht 1898. Köpte samtidigt Olofs 4.


1/4 BJÖRNS 1.1.2


1801-1822 Gustaf Michelsson Söderberg, f 1779, d 30.5.1822, son till Michel Johansson, b på 1/2 Ridars 5.2. 
Köp 22.5.1801 av tidigare äg. H. I. Labbart, fb 23.10.1802.  Var även krb på 1/2 Hannusas 9.1 från 1806 och på 1/2 Hannusas 9.2 från 1808. 
Gift 1) 1809 m Anna Christina Henricsdotter, f 1787, 
d 12.6.1812, dotter till Henric Ericsson, b på Juns 6. 
Makarna b och v även på Juns 6 från 1809.
Gift 2) 1821 m Eva Christina Björkholm, f 1794, d 23.6.1828, dr t b på 1/4 Björns 1.1.1 Elias Björkholm.
1822-1833 Eva Christina Björkholm, ovan, änka, d 23.6.1828, och sönerna i G. M. Söderbergs 1) giftr Gustaf Adolf och Carl Fredrik Söderberg. Bröderna arvingar även till Juns.
1833-1842 Gustaf Adolf Söderberg, ovan, son, f 20.8.1809, d 21.4.1842. Arvskifte 13.4.1833, varvid han även blev krb på Hannusas 9, medan brodern Carl Fredrik fick Juns 6. 3 ub ht 1834.
G 1) 16.6.1829 m Sofia Vilhelmina Kyrklund, f 2.3.1811, gästgivardr fr Henriksdal i Staffansby, d 13.6.1837.
1842-1857 Gustava Eklund, ovan, änka, d 7.2.1849, och barnen i G. A. Söderbergs 1) gifte Emilia Sofia, Adolf Alfred o Johan Emerick, och i 2) giftet Gustaf Adolf o Gustava Adolfina Söderberg.
Gift 2) 30.12.1845 m Albrecht Fredrik Markelin, f 16.6.1825, rhs fr Sjöskog Martila, b på Nystuga i Vinikby 1851, 
d 2.11.1873. Bouppteckning 17.7.1842. 
1857-1863 1/2: Johan Emerik Söderberg, ovan, son, f 15.4.1835 och
1/2: Gustaf Adolf Söderberg, ovan, dennes halvbror, 
f 7.11.1839, t Esbo 1871. Arvskifte 30.6.1857, fb 10.5.1860.
1863-1899 Johan Emerik Söderberg, ovan, d 1.8.1899. Köp av broderns del 1.5.1863, fb 7.2.1898.
G 19.8.1858 m Albertina Åberg, f 1.4.1833, bdr fr Ylösjoki i Sjöskog.
1899-1900 Albertina Åberg, ovan, änka, d 7.10.1905, och barnen Vilhelmina, Johannes, Hilda Sofia, Karl Emil, Gustaf Adolf och Emerik Söderberg.


1/2 BJÖRNS 1.2

1763-1777 Johan Michelsson, f 10.6.1729, bs från Otby Ollila i Nurmijärvi, br t Maria Michelsdotter, v på Ridars 5. Nämndeman, d 26.2.1777. Köp 23.1.1763, 3. ub vt 1764. Gift ca 1758 m. Johanna Johansdotter, f 1731.
1778-1798 Johanna Johansdotter, änka, d eft. 1800. 
Hb 1793-98 Petter Johansson, f 1764, d 15.1.1807, g.m. Anna Stina Johansdotter, f 1761, d 5.6.1814, dr till Johan Michelsson

Ilmar Talve: Björns II siirtyi v. 1779 Johan Michelssonin leskelle ja edelleen tyttärelle ja kotivävylle. 
1798-1826 Henric Johan Johansson Olander, f 1772, d 7.12.1834, son. Arvskifte och köp 15.10.1798, fb 11.3.1804. 
G.1796 m Maria Elisabet Eliasdotter, f 1769, d 27.4.1856.
1826-1872 Henric Henricsson Olander, f 3.1.1799, son, d 24.2.1871. Köp 12.9.1826, fb 9.11.1827. G 3.10.1825 m Anna Christina Johansdotter Osenius, f 16.2.1800, bdr fr Hannisas i Skomakarböle.
1872-1882 Anna Christina Johansdotter Osenius, ovan, änka, d 12.1.1884 och barnen Anna Gustava, Lovisa Charlotta, Johan Fredrik och Adolf Olander. Bouppteckning 31.5.1872.
1882-1900 Johan Fredri Olander, ovan, son, f 17.3.1833, ogift, d 8.4.1917. Skifte 18.1.1883, 3. ub vt 1884.

Björns II
Ilmar Talve:
Vuonna 1845 mainitaan isäntänä Henrik Olander. Heiltä talo siirtyi 1800-luvun toisella puoliskolla aluksi "Svenska Småbrukarföreningenin" haltuun ja yhdistykseltä oston kautta vuonna 1913 Jalmar Falkille ja August Aaltoselle, jolloin Björns II jaettiin kahtia. Toinen neljännes (J. Falk) sai nimekseen Kallbäck, toinen säilytti entisen talonnimen Björns.
 
Björns
1912-1926
August Reinhold Aaltonen
1926- Fanny Maria Aaltonen, synt. 4.5.1896. Tilan kokonaispinta-ala 6,00 ha. tila on kantatila.


Paluu alkuun
Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä
Suomen pienviljelijät IV, Uusimaa,
Saulo Kopsu: Uuteen maahan 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006