Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900


2. BACKAS ("Herr Sigfrid")

Ägarlängder 1540-1900
1540-1553 Michel Larsson
1556-1565 Hendrich Michelsson, son.
1565-1566 Matts Philipsson
1567-1599 Sigfred Michelsson (Michaeli, "Herr Sigfrid"), möjligen bror till Hendrich Michelsson. Kyrkoherde i Helsinge 1570-1610. Upptog 1606 ödehemmanet "Lars Erichsson". Ägde från 1610 ett hemman i Dickursby (senare Nygrans). Död ca 1611. G.m. Margareta. 
1600-1612 Jonas Sigfredsson, son. Munsterskrivare 1612. 
Hemmanet öde 1610.
1614-1641 Sigfrid Stefani Brotherus (också "herr Sigfrid"), möjligen svärson till Sigfred Michaelis (23). Kaplan i Helsinge 1614-41, kyrkoherde 1641-51. Odlade från 1620 också ödehemmanet "Lars Erichsson", som 1640 införlivades med Backas som ett andra hemman. G.m. Anna Hendersdotter. 
1641-1680 Johannes Sigfridi Brotherus ("Herr Hans"), son. Kaplan i Helsinge 1641-51, kyrkoherde 1651-52. Förflyttades till kyrkoherde i St Michael 1652, men behöll hemmanet (24). Död ca 1680. G.m. Elin Henricsdotter.
Landbönder: 1642-43 Mats Thomasson, g.m. Gertrud Larsdotter.
1644 Thomas Jöransson, g.m. Lisbeta Sigfredsdotter.
1653-56 Thomas Sigfredsson, g.m.Gertrud.
1662 Hans Erichsson, g.m. Brita. 1663 Johan Mattsson, g.m. Margeta
1664-66 Axel Sigfredsson.
1675-82 Johan Hindersson, g.m. Lisla.
Ryttare: 1642 Hindrik. 1648 Sigfrid Thomasson. 1653 Johan Hindersson, i fält 1656.  1668-75 Johan. 1680-82 Lars.
På den andra hemmansdelen: Lbo 1647-64 Lars Hansson, g.m. Margareta Thomasdotter. Ryttare 1662-82 Markus.

Ilmar Talve: vuonna 1663 mainitaan Backas-talon yhteydessä "nikkarin vaimo", todennäköisesti joku itsellinen.
 
1681-1693 Elin Henricsdotter, änka. Lbo 1691-93 Michel Jöransson.

Kirkonkylässä oli suurin osuus yhteismyllyyn kirkkoherran virkatalolla. Osuuksien järjestely oli vielä 1600-luvun alkupuolella melkoisen monimutkaista. Kirkkoherra jakoi kolmen muun tilan - Backaksen, Knapaksen ja Riddarsin - kanssa myllyn yhden kiviparin ja kylän seitsemän muuta tilaa jakoivat toisen kiviparin. 

Ilmar Talve: 1600-luvulla talo oli kruunutila.
1699-luvulla talo siirrettiin kylän ulkopuolelle.
1694-1711 Josua Törnqvist, uppbördsskrivare. Köp. G.m. Malin Olofsdotter, dotter till Olof Grelsson på Olofs.
På den andra hemmansdelen Hendrich Ersson, sockensmed. 1703-08. 

Vuoden 1698 kesäkäräjillä vaadittiin salakapakoitsija, veronkantokirjuri Josua Törnqvist muuttamaan kirkonmäen talosta Backaksen tilalle, jossa Törnqvist oli henkikirjoitettu ja josta hän maksoi tilaveronsa.

Kirkonkylässä oli suurin osuus yhteismyllyyn kirkkoherran virkatalolla. Osuuksien järjestely oli vielä 1600-luvun alkupuolella melkoisen monimutkaista. Kirkkoherra jakoi kolmen muun tilan - Backaksen, Knapaksen ja Riddarsin - kanssa myllyn yhden kiviparin ja kylän seitsemän muuta tilaa jakoivat toisen kiviparin. 

Tuominen: Talo tunnettiin jo 1600-luvulla majapaikkana ja myöhemmin kestikievarina.

Kuisma II: Josua Törnqvistin Backas todettiin rutiköyhäksi vuonna 1710, ei kyennyt maksamaan veroa.
Vuoden 1710 maakirjassa mm: Herr Sigfred ell´ Josua Törenqvist Backas, Tillökt wed Comission, Aug.t. under Manckas Rusthåld No 40 af Majorns Compagnie, skattlagt till emoth stående Räntta.
1712 Magnus Johansson.
På den andra hemmansdelen Johan Månsson.
1722-1728 Jacob Johansson. Upptog hemmanet med sk. frihet till 1726. Gift 1) m. Liskin, d ca 1730. 

Hemmanet klövs 1728 i 1/2 Backas 2.1 och 1/2 Backas 2.2 Nygrans.

Kuisma III: Kirkonkylän Backas sai kesällä 1720 asukkaakseen Jacob Jacobssonin, jolle oli myönnetty 15 vapaavuotta.

Kirkonkylän sisällä kievari oli siirtynyt jo 1790-luvulla Knapaksesta Nygrannasin tilalle. Sittemmin kievaria pidettiin Backaksen talossa, josta se vuonna 1819 siirrettiin Rutarsiin kirkon läheisyyteen. 
1909
1920-luvulla
Backas-talosta perinnönjaon yhteydessä erotettiin Björkbacka
Backas-talosta erotettiin torpparilain nojalla Lindholm-talo.


1/2 BACKAS 2.1

1728-1741 Jacob Johansson, ovan. d eft. 1741. Gift 1) m. Liskin, d ca 1730. 2) ca 1731 m. Maria.
1744-1784 Anders Johansson, f 1702. Upptog hemmandelen från öde, 
d 20.12.1784. G.m. Elisabet Henricsdotter, f 1710, 
d 24.12.1784.
Jacob Johanssonin poika tai vävy.
Isonjaon aikaan v. 1765 Backas oli kruunutila.
1784-1808 Henric Andersson, f 1738, son, avtal 21.2.1784, d 30.4.1819. Skatteköp 28.5.1793. 
Gift 1) ca 1772 m Brita Johansdotter, f 1742, d 1784. 
2) ca 1787 m Christina Andersdotter, f 1752, d 10.1.1846.
1808-1818 Johan Henricsson Helsingius, f 1772, son, arv och köp 20.8.1808, fb 3.2.1810, d 26.3.1818. Gift ca 1798 med Carin Andersdotter Ekholm, f 1760, d 23.11.1837.
1818-1820 Wendla Catharina Helsingius, f 15.4.1800, dotter. Gift 1818 med Adolf Mattsson Åberg, f 1793, rhs fr Ripuby Kistola, yngsta br t Isaac Åberg, b på Klockars, o Henric Åberg, b på Knapas 11.2. Avtal vid bouppteckning i båda makarnas namn 10.8.1818. 
1820-1822 1/2: Wendla Catharina Helsingius, ovan, och
1/2: Anna Maria Helsingius, f 14.9.1802, dennas syster, 
d 25.3.1858. G 27.6.1822 m Carl Fredrik Söderberg, 
f 17.3.1799. bs fr o b på Gamlas i Kårböle. Tidigare avtal upphävt, nytt avtal 28.11.1820, 3. ub på 1/2 hnet för A. M. Helsingius vt 1822. 
1822-1844 1/2: Wendla Catharina Helsingius, ovan
1/2: Adolf Mattsson Åberg, ovan, d 5.9.1844. Köpte Anna Maria Helsingius del 23.9.1822, fb 12.4.1824 på Adolf Åberg
1844-1867 Wendla Catharina Helsingius, ovan, d 30.4.1873, och barnen Adolf och Wendla Sofia Åberg. Bouppteckning 10.9.1845 efter maken.
1867-1872 Wendla Sofia Åberg, ovan, f 28.11.1819, dotter, d 14.5.1872. G 16.10.1866 m Anders Victor Henricsson, f 13.2.1845, bs fr Hyvinge Knektilä Erola hn i Nurmijärvi. Köp i bådas namn 15.8.1867, fb 30.10.1869.
1872-1894 Anders Victor Henricsson, ovan, d 12.12.1894. Arv och köp av svärmoderns arvsdel efter hustrun 4.7.1872,  3. ub ht 1873.
G 2) 20.2.1873 m Amanda Vilhelmina Åberg, f 18.10.1851, rhdr fr Övre Kistola i Ripuby.

1890-luvulla erotettiin talosta Björnbacka-niminen osa.
1894-1900 Amanda Vilhelmina Åberg, ovan, änka, d 10.2.1927, och barnen Amanda Viktoria, Olga Wilhelmina, Elvira Alexandra, Anders Teodor och Johannes Victor Henricsson.

1/2 BACKAS 2.2. NYGRANS, senare NYGRANNAS


1724-1756 Henric Henricsson, f 1697, "unga bonden" fr Gammelgård i Esbo, avtal 13.2.1728, vt 1728, d 1779.
Gift 1) m Karin, d ca 1741
2) ca 1744 m Maria Andersdotter, f 1717, d 1785.
1757-1763 Elisabet Henricsdotter, f ca 1729, dotter, d ca 1763, Gift ca 1751 m Henric Ericsson, f 1723, tidigare dg på gården. Skatteköp 31.3.1762.
1763-1778 Henric Ericsson, ovan, d 5.1.1781
Gift 2) ca 1765 m Maria Henricsdotter, d ca 1769.
3) ca 1771 m Elisabet Ericsdotter, f 1738, d ca 1774.
4) ca 1777 m Maria Ericsdotter, f 1725.

Vuonna 1765 verotila.
1779-1788 Eric Henricsson, f 1759, son t H. Ericsson och Elisabet  Henricsdotter, d 28.12.1834.
Gift 1) ca 1778 m Maria Johansdotter Osenius, f 1754, dotter till klockaren Johan Osenius dä. D 6.9.1816.
2) 1818 m Brita Johansdotter, f 1773, d 27.8.1827.
1788-1796 Johan Johansson Osenius dy, f 1751, bror till Maria Johansdotter Osenius, ovan., klockare, d 1797, fr Klockars. Gift ca 1774 m Elisabet Henricsdotter, f 1753, syster t Eric Henricsson, ovan. Köp i bådas namn 28.5.1788, 3. ub ht 1789.

Kirkonkylän sisällä kievari oli siirtynyt jo 1790-luvulla Knapaksesta Nygrannasin tilalle. Sittemmin kievaria pidettiin Backaksen talossa, josta se vuonna 1819 siirrettiin Rutarsiin kirkon läheisyyteen. 
1797-1806 Elisabet Henricsdotter, änka, fb 22.10.1804, d eft. 1813. Gift 2) ca 1800 m Henric Henricsson, f 1760, fr Esbo.
1806-1819 Maria Osenius, f 1774, dotter d 8.8.1819. Gift 1) ca 1798 m Michel Winberg, f 1767, tidigare dg på gården, d 1.5.1813. Köp i bådas namn 30.8.1806., fb 15.9.1807. Maria Osenius g 2) 1814 m Jacob Liljeström, f 1785, fr Nurmijärvi.
1819-1831 1/2: Carl Gustaf Michelsson Winberg, f 2.12.1798, son, och brodern Johan Michelsson Winberg, f 3.5.1810, 1/2 var. Bouppteckning och avtal 12.10.1819, klyvningen bekräftat vid skifte 16.6.1825. C.G. Winberg g 13.7.1820 m Anna Christina Ericsdotter Vesterfors, f 30.9.1801, bdr fr Klemetskog Vesterby hn i Tusby.

1/2: Johan Michelsson Winberg, f 3.5.1810, dennes bror, till Sibbo 1831. 
1831-1859 Carl Gustaf Michelsson Winberg, ovan, kyrkosexman, 
d 26.12.1854. Köpte 13.6.1831 broderns del av Erik Johan Osenius, som 8.6.1831 köpt denna av Johan Michelsson Winberg, fb 21.11.1832. G 13.7.1820 m Anna Christina Ericsdotter Vesterfors, f 1801, bdr fr Klemetskog Vesterby i Tusby, d 28.7.1891.
1850-1865 Carl Vilhelm Winberg, f 5.6.1821, son, d 12.4.1895. 
G 3.7.1851 m Maria Sofia Eklund, f 20.10.1828, bdr fr Salas i Brutuby, d 13.7.1892. Arv och köp 2.10.1850, 3. ub ht 1851 i bådas namn, fb 8.11.1851
1865-1900 Gustaf Adolf Winberg, f 16.2.1843, bror, d 28.9.1920. Köp 6.4.1865, 3. ub ht 1866. G 7.7.1870 m Amanda Sofia Svanström, f 27.10.1844, bdr fr Skata i Nordsjö, d 2.10.1911.

Ilmar Talve: 1800-luvun alussa Gustaf Adolf perusti  kauppapuodin Nygrannasin taloon, se toimi lyhyen ajan. 

Paluu alkuun

23) Markku Kuisma, Helsinge sockens historia II, s. 287
24) Eeva Ojanen, Helsinge församlings historia, s. 68


Lähteet: Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, Ilmar Talve: Helsingin pitäjän kirkonkylä,
Markku Kuisma: Helsingin pitäjän historia III 
Pirjo Tuominen: Backas, kartano elää
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006