Kyläkartat:
1540-1550
1548
1699
1760 ja 1810
1900

Tekstit:
1540-1599
1600-1712
1713-1820
1820-1900

Lyhennysten selitykset

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 
SLÄKTGÅRDARNA I HELSINGE KYRKOBY 1540-1900

Helsingin pitäjän kirkonkylän sukutalot 1540-1900

Pohjana on käytetty Erik Söderlingin tekemiä tutkimuksia, jotka on julkaistu  Helsingin pitäjä-vuosikirjoissa vuosina1993, 1995 ja 1997. Niitä on täydennetty ja/tai niiden rinnalle on kerätty tietoa muista lähteinä mainituista teoksista.

1, 1.1, 1.1.2, 1.2 Björns
2, 2.1, 2.2 Backas, Backas, Backas Nygrans
(Backass 1699)
Klockars, Klåckare gård, Lukkarin talo
4 Olofs
("Hans Ericsson" omkring 1700 
också Lassas 1699, Larsas, Olofz 1702)
5, 5.1, 5.2 Ridars eller Riddars
(Rijdas 1674, Rijdars 1692)
6 Juns eller Juuns
(Juhns 1756)
7 Nilsas
(Nilssas 1699)
8 Danis
(Dani Marchus 1606,  Danis 1634, Dani 1702)
9, 9.1, 9.2 Hannusas
(Hannussas 1699, Hannuss 1706)
10, 10.1, 10.2 Rutars (Bäskas), Nedre Rutars
Övre Rutars
(Olof Rut 1540, Oleff ruutt 1543, Oleff Rwthe 1549, Rwtt 1634, Rutas 1699, Rutars 1702)
11, 11.1, 11.2 Knapas, Gamla Knapas, 
Nyknapas
(Knaap 1705)
12 Klockarens tomt, lukkarin talo
13 Tinghustomten, Käräjätalon tontti
14 Prästgården, pappila
15 Kyrkan
  "Lars Erichsson" (Ödehemman, Ödeshemman), hävinnyt talo
 
Lähteet: 
Helsingin pitäjä 1993, 1995 ja 1997, 
Saulo Kopsu: Uuteen maahan, ym. (mainittu kunkin osion alla)

Web-toteutus: Liisa Nordman, 2006