Viertolan kartano  

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
SVEDJEBACKA 15  

Ägarlängder 1792-1890
1792-1817 Anders Andersson Wiksten, f 1765, d 23.9.1844, son t Anders Wiksten, sockenvävare, på Hertas 6. 
G m Catharina Anderdotter, f 1762, d 27.8.1843, dr t Anders Henricsson, äg t Hertas 6  1749-1789.
1818-1850 Fredrika Wiksten, f 1796, d 2.10.1872, dotter.
g 1816 m Carl Nummelin d ä, f 1790, d 25.3.1877, bror t Eric Johan Nummelin d ä, äg t 1/2 Hertas 6.1  1805-1841. Sockenskräddare. Köp av hemmanet till skatte, skattebrev på Carl Nummelin d ä 18.6.1836.
Makarna ägde även 1/2 Smeds 1.2  1843-1850.
1850-1857 Carl Nummelin d y, f 1823, d 13.7.1857, brorson t Carl Nummelin d ä, ovan, och son t Eric Johan Nummelin d ä, äg t  1/2 Hertas 6.1  1805-1841. Gårdsinspektor.
Köp 20.4.1850, fb 8.11.1851. I köpet ingick även 1/2 Smeds 1.2.
G 18.10.1849 m Anna Sofia Wikström, f 5.4.1826, d 14.5.1865, dr t Johan Johansson d y, äg t Johans 8  1814-1839.
1857-1874 Eric Johan Nummelin d y, f 17.5.1816, d 2.3.1874, bror.
Köp på off. auktion 14.12.1857, fb 10.5.1860. I köpet ingick även 1/2 Smeds 1.2.
G 20.9.1842 m Maria Fredrika Åberg, f 23.6.1820, se 1/2 Hertas 6.1, som makarna ägde 1842-1874.
1874-1876 Maria Fredrika Nummelin f Åberg, änka, boet oskiftat.
1876-1885 Erik Albert Nummelin, f 1.5.1845, d 31.12.1888, son, gästgivare, ogift.
Arvskifte och köp 16.12.1876, fb 7.2.1878. Ägde även 1/2 Hertas 6.1  1876-1888. 
1885-1890 Karl Magnus Brondin, f 1848, bagarmästare och fabrikör i Helsingfors.
Köp 8.7.1885, fb 5.10.1886. Ägde även "Myras egendom", d.v.s. Smeds 1, Myras 13 och Staffas 14  1884-1885. Efter införlivandet av Svedjebacka 15 kallades de samfällda lägenheterna "Bäckby egendom".
Ägde även 1/2 Mattas 9.2  1888-1890.
G m Wilhelmina Sofia Petersén, f 1852. Brondin sålde 1890 sina lägenheter till O. Alftan, se vidare efter Smeds 1, Myras 13 o.s.v. 1890.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004