Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 STORDKÄGGAS 3.2 NYSTUGA

Ägarlängder 1794-1900
1794-1817 Jonas Mårtensson, f 1752, d 19.11.1817, son t Mårten Eliasson, äg 1736-1761. Arvskifte 2.7.1794, fb 23.10.1805.
G m Maria Andersdotter, f 1767, d 27.10.1818, dr t Anders Henricsson, äg t Hertas 6  1749-1790.
1818-1824 Carl Gustaf Jonasson Åberg, f 1790, d 10.12.1824, son.
Arvskifte och köp 26.2.1818, fb 17.11.1819.
G 1817 m Anna Christina Alexandersdotter Åberg, f 1790, d 14.1.18879 (huom. kirjassa on näin, lyöntivirhe!), dr t Alexander Ericsson, äg t Lillskäggas 2  1797-1819.   
1824-1850 Anna Christina Alexandersdotter Åberg,  f 1790, änka, boet oskiftat.
G 2) 16.9.1827 m Johan Olander, f 10.3.1800, d 5.3.1849, bs fr 1/2 Björns i Helsinge Kyrkoby.
1850-1854 Johan Wilhelm Åberg, f 4.4.1825, d 2.2.1892, son t Carl Gustaf Jonasson Åberg. Arvskifte och köp 18.4.1850, fb 8.11.1851.
G 20.11.1858 m Anna Lovisa Borgström, f 18.9.1820, pg fr 1/4 Storskäggas 3.1.2. 
1854-1895 Carl Gustaf Åberg, f 5.10.1819, d 17.3.1897, bror.
G 4.3.1855 m Ulrica Charlotta Tallqvist, f Wikström 11.12.1817, d 10.1.1895, dr t Johan Johansson d y, äg t Johans 8  1814-1839, och änka efter Johan Tallqvist, f 13.2.1815, d 31.12.1851, arr. på 1/3 Klökas 5.1.
Köp 15.12.1854, fb i bådas namn 10.5.1860.
1895-1900 Johannes Åberg, f 4.9.1867, d 27.8.1914, son t Johan Alexander Åberg, äg t Lillskäggas 2  1851-1875. Ogift.
Köp på off. auktion 26.3, köpebrev 29.3.1895. 3. uppb. vt 1896.

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004