Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 STORSKÄGGAS 3.1
1/4 STORSKÄGGAS 3.1.1
1/4 STORDKÄGGAS 3.1.2

1/2 STORSKÄGGAS 3.1
Ägarlängder 1767-1805
1767-1805 Henric Samuelsson, f 1743, d 1809, son t Samuel Eliasson, b 1734-1761. Skifte 16.7.1773,  3. uppb. 30.3. ht 1778.
G 1) m Brita Johansdotter, f 1743, d 30.3.1773.
G 2) 1774 m Anna Brita Johansdotter, f 1753, d 26.5.1791
G 3) 1794 m Sophia Johansdotter Osenius, f 1744, d 22.10.1817, bdr fr Hannusas i Skomakarböle.
Hemmansdelen skiftades 11.1.1805 mellan sönerna Carl, som fick 1/4 Storskäggas 3.1.1. och Jonas, som fick 1/4 Storskäggas 3.1.2.

1/4 STORSKÄGGAS 3.1.1
Ägarlängder 1805-1851
1805-1808 Carl Henricsson, f 1783, d 2.6.1808, son t Henric Samuelsson och Anna Brita Johansdotter. Fb 28.3.1806. Ogift.  
1809 Henric Samuelsson, ovan, far.
1810-1815 Jonas Henricsson, f 1771, d 21.10.1841, son t Henric Samuelsson och Anna Brita Johansdotter. Arvskifte 7.9.1810, fb 10.12.1811. Ägde även 1/4 Storskäggas 3.1.2  1805-1817. 
G m Maria Johansdotter, f 1773, d 5.3.1819.
1815-1825 Alexander Ericsson, f 1760, d 21.1.1825, äg t Lillskäggas 2  1797-1817. Köp 8.5.1815, fb 14.2.1817.
G m Anna Pehrdotter, f 1756, d 19.5.1847, rhdr fr Påkbacka i Fastböle.
1825-1833 Johan Henric Alexandersson Åberg, f 1785, d 17.2.1833, son, äg t Lillskäggas 2  1819-1833. Arvskifte och köp 1.6.1825, fb 7.11.1826.
G 1818 m Fredrika Åberg, f 1.9.1798, rhdr fr Nedre Konungs i Fastböle.
1833-1851 Fredrika Åber, änka, boet oskiftat.
Se vidare Lillskäggas 2  1851.

1/4 STORDKÄGGAS 3.1.2
Ägarlängder 1805-1900

1767-1805 Henric Samuelsson
1805-1817 Jonas Henricsson, f 1771, d 21.10.1841, son t Henric Samuelsson, äg 1767-1805, och Brita Johansdotter. Ägde äv 1/4 Storskäggas 3.1.1  1810-1815.
Arvskifte 11.1.1805, fb 28.3.1806.
G m Maria Johansdotter, f 1773, d 5.3.1819.
1817-1827 Gustaf Andersson Lindqvist, f 1786, d 16.4.1827, äg t 1/2 Hertas 6.2  1807-1827.
G 1809 m Anna Christina Johansdotter, f 1789, d 1.12.1856, dr t Johan Johansson d ä, äg t Johans 8  1794-1804.
Köp i bådas namn 20.1.1817, fb 17.11.1819.
1827-1835 Anna Christina Johansdotter Lindqvist, f 1789, d 1.12.1856, dr t Johan Johansson d ä, äg t Johans 8  1794-1804. Änka, boet oskiftat.
1836-1854 Carl Gustaf Lindqvist, d ä, f 15.8.1814, d 12.3.1854, son. Arvskifte och köp 4.1.1836 efter lottning med yngre brodern Gustaf Wilhelm, som erhöll 1/2 Hertas 6.2. Fb 23.2.1837.
G 25.9.1834 m Fredrika Åberg, f 1.9.1798, änka efter Johan Henric Alexandersson Åberg, se Lillskäggas  2  1819.
1855-1899 Carl Gustaf Lindqvist d y, f 26.5.1835, d 24.10.1899, son. Arvskifte 12.6.1855, 3. uppb. ht 1857. 
Ägde även 1/2 Hertas 6.2  1860-1899.
G 19.9.1861 m Matilda Sofia Lindström, f 10.11.1840, d 6.1.1905, bdr fr Lillpetas 2 i Hanaböle.
1899-1900 Matilda Sofia Lindqvist, f Lindström, änka, boet oskiftat.

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003