Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/3 STORS 1.2 
från slutet av 1800-talet Gustafsberg och
ÅKERNÄS 1.4

1/3 Stors 1.2
Ägarlängder 1793-1967-

1793-1807 Elisabet Johansdotter, f 1761, d 26.10.1826, dotter till Johan Gustafsson, se Stors 1, och hennes man Henric Jacobsson, se Peijas 3, som han ägde 1791-1809
1808-1813 Johan Henric Isaksson Björkell, se 1/2 Heikas 4.3, som han ägde 1795-1813. Ägde också 1/2 Lillpetas 2.2. 1811-1813. Köp.
1814 Carl Efraim Hällsten, ekonomidirektör. Ägor som ovan. Köp
1814-1820 Carl Olof Cronstedt, f 3.10.1756 på Botby gård, d 7.4.1820, viceamiral, köp, ägor som ovan. De samfällda ägorna började kallas Hanaböle gård. Ägde även allodiesäteriet Hertonäs gård. Gift med Beata Sofia Wrangel af Sausis, f 6.5.1762, d 9.12.1840, grevinna av svenska grevliga ätten nr 93.
1820-1829 Beata Sofia Wrangel af Sausis, änka. Ägor som ovan i Hanaböle.
1829-1830 Johan Henrik Lund, f 14.6.1778, d 5.5.1835, fr Mariedals glasbr. i Sibbo, köp, ägor som ovan. Gift med Maria Helena Skogster, f 6.7.1781. De samfällda ägorna började härefter gå under namnet Stenkulla gård.
1830-1840 Anders Gustaf Olenius, f 1797, d 16.11.1877, son till Fredrik Henrichsson Olenius, se 1/4 Heikas 4.1, köp. Ägde även 1/2 Heikas 4.3. 1830-1840 o. 1/2 Lillpetas 1830-1839. 
Gift 1820 med Lovisa Petronella Rosenström, f 8.1.1803, d 17.12.1872, rusth. dr. fr Klökas i Simonsböle. Hon och A. G. Olenius ägde också 1/3 Klökas rusth.
1840-1846 Carl Erik Uggla, f 12.12.1798 i Pojo, d 1891. Capitain, köp. Ägde även 1/4 Heikas 4.3 och benämningen Herrgård torde härstamma från denna tid. Ägde senare Nissbacka i Sottungsby. Gift 1830 med Amalia Charlotta Gustafva Jack, f 17.2.1808 i Jämså, d 1888, länsarkitektdotter.  
1846-1848 Carl Fredric Åberg, f 12.5.1811, d 25.9.1848, rusth. fr Orädders i Fastböle, köp, ägor i Hanaböle som ovan. Gift 1831 med Maria Fredrica Nummelin, f 2.8.1808, b. dr. fr Hertas i Dickursby, d 27.7.1862.
1848-1862  Maria Fredrica Åberg, f. Nummelin, änka. Ägor som ovan.
1862-1868  Eric Johan Åberg, f 31.5.1835, d 6.10.1871, son. Gift 1869 m Emilia Sofia Saxberg, senare gift Nummelin, f 7.9.1847, fr Böhle i Sibbo kyrkoby, och Carl Fredrik Åberg, f 25.7.1846, d 16.5.1916. Gift 1886 m Emeli Sofi Bergman, f 2.10.1854, d 7.5.1936, fr Sottungsby.
1868-1870 Carl Fredrik Åberg, ägor som ovan. Löste ut brodern. Senare dr o sptrp. på Håkansböle 
1870 Karl Johan Gustafsson, kofferdikapten, och hans hustru Frdrika, köp, ägor som ovan.
1870-1897 Gustaf Lindberg, se 1/3 Stors 1.1, son han ägde 1845-1897, och hans hustru Albertina Wilhelmina Lindberg, f Olenius, se 1/3 Stors 1.1. Ägor som ovan.
1897-1918 Gustaf Evert Lindberg, f 3.5.1857, d 6.1.1934, son till G. Lindberg o Gustafva F. Paulin, se 1/3 Stors 1.1, nämndeman. 
Ägde även 1/4 Heikas 4.3.  1897-1934.
G 1906 m Irene Lovisa Vaselius, f 15.12.1865, d 19.1.1946, rusth. dr. fr 1/2 Konungs i Fastböle. 
1918-1932 Johannes Karlsson, svåger, se 1/3 Stors 1.1, och hans hustru Emilia Sofia Lindberg, syster, se 1/3 Stors 1.1, som han ägde 1897-1932. 
Åt dottern Ester Emilia Karlsson och hennes man Valdemar Manninen avskildes 1932 ett nytt hemman, se Åkernäs 1.4  
1932-1967 Erhard Rafael Johannes Karlsson, f 14.2.1894, son. g 1933 m Martha Emilia Elf, f 6.12.1909 på Peijas 3.2.
1967- Allan Gustaf Rafael Karlsson, f 5.7.1934, son. G 1962 m Helena Damaris Wallenius, f 20.3.1941, fr Sibbo kyrkoby 

Åkernäs 1.4
Ägarlängder 1932-1966-

1932-1966 Ester Emilia Manninen, f Karlsson 22.12.1888, d 7.8.1958, dotter till Johannes Karlsson och Emilia S. Karlsson, f Lindberg, se 1/3 Stors 1.1. och hennes man Valdemar Manninen, f 10.2.1889, d 16.6.1972, fr Kuhmoinen, tidig. trädg.mäst i Hollola
1966 Helsingin Sato, köp

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1988 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004