Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
STORPETAS 5,
1/2 STORPETAS 5.1. och
1/2 STORPETAS 5.2. sedan 1908 Kaunisto
 

Storpetas 5
Ägarlängder 1540-1811
1540-1553 Anders Jönsson
1556-1572 Thomas Andersson, son
1573-1604 Eskil Olofsson
1621 Brukas av grannen Hans Erichsson, se Lillpetas 2.
1622 Brukas av grannen Jacob Erichsson, bror, se Lillpetas 2.
1662-1682 Thomas Bertillsson, bror till Matts Bertillsson, se Peijas 3. 
Gift med Anna. 
1691-1699 Thomas Thomasson, son, gift med Lisa
1701 Johan Jacobsson. Lämnade hemmanet och utgick till soldat.
1703-1708 Aron Classon, son till Clas Häfner, se Stors 1. Gift med Karin.
1712 Henrik Johansson. Gift med Johanna
1722-1740 Christer Staffansson, gift med Maria Johansdotter, f 1697, d 28.5.1750.
1743-1750 Maria Johansdotter, änka
1752-1768 Johan Christersson, son, gift 1752 med Anna Nielsdotter, f 1736 fr Sundom, Wasils i Sibbo.
1769-1771 Anna Nielsdotter, änka och hennes 2) man Olof Andersson, f 1746. Brukar senare ett torp på hemmanet.
1772-1777 Hans Henrik Falck, f ca 1727, b. fr Hindsby, Giöstas i Sibbo, mineur. Gift 1753 med Brita Christina Söderberg, f ca 1735 fr Kokalstrand i Sibbo.
1778-1785 Maria Christina Falck, f 22.10.1756, d 1788, dotter, och hennes man Johan Andersson Olander, f 1748, d 1785, trol. bror till Olof Andersson. 
1786-1808 Gustav Olander, f 1754, d 5.4.1808, bror till Johan Andersson Olander.
G 1) m Anna Christina Erichsdotter, f 1761, d 1789.
G 2) m Maria Johansdotter, f 15.2.1769, bdr. fr Nackskog. Heikkilä i Thusby., d 3.8.1850.
1811 utbröts för sonen Johan halva hemmanet, 1/2 Storpetas 5.2, medan änkan och hennes andra man stannade på stommen, 1/2 Storpetas 5.1

1/2 Storpetas 5.1

Ägarlängder 1811-1942-

1811-1827 Maria Johansdotter, änka och hennes 2) man Gustaf Eklund, f 1781, d 25.12.1827.
1827-1831 Maria Johansdotter Eklund, tid. Olander, änka
1831-1855 Ander Eklund, se 1/2 Storpetas 5.2. som han ägde 1828-1855. Gift med Helena Olander, f 1794, d 14.1.1868, dotter till Gustaf Olander och Maria Johansdotter.
1855-1908 Adolf Eklund, f 17.3.1830, d 24.11.1908, son. Gift 1857 med Engla Sofia Eklund, f 28.7.1827, d 9.8.1882, sptrp.dr. fr Malm, tidigare på 1/2 Peijas 3.2. Adolf och Engla S. Eklund ägde också 1/4 Heikas 4.1. 1866-1908.
1909-1928 Gustaf Evert Eklund, f15.2.1863, d 18.9.1947, son, och dennes bror Frans Albert Eklund, f 21.4.1872, d 15.12.1942, gift 1912 med Iida Maria Paavontytär Itkonen, f 28.1.1882 i Leppävirta, d 5.3.1955.  
1928-1942 Frans Albert Eklund. Löste ut brodern.
1942- Martha Maria Carlsson, f Eklund (o. övr.arv.), f 25.12.1912, dotter. 
Gift 1931 med Carl Albin Johannes Carlsson, f 26.6.1898, d 12.9.1975, son till Johannes Karlsson, se 1/3 Stors 1.1.

1/2 Storpetas 5.2, sedan 1908 Kaunisto

Ägarlängder 1811-1976-

1811-1828 Johan Olander, f 1782, d 26.3.1844, son till Gustaf Olander och Anna Chr. Erichsdotter, se Storpetas 5. Gift 1811 med Wendla Lund, f 8.10.1792, d 15.8.1854, bdr fr Myras i Sibbo.
1828-1855 Anders Eklund, f 1793, d 20.3.1855, bs. fr Filpus i Malm, tidigare jordtrp. på 1/2 Peijas 3.2., auktionsköp. Ägde också Rusas rusth. i Kallbäck, Sibbo 1842-1844. Gift med Helena Olander, se 1/2 Storpetas 5.1.
1855-1900 Wilhelm Eklund, f 27.7.1834, d 28.5.1918, son. Gift 1856 med Edla Charlotta Träskman, f 13.6.1831, d 26.7.1816, bdr fr Ollas i Staffansby.
1900-1907 Oskar Edvard Eklund, f 18.5.1870, d 20.3.1935, son. Gift 1898 med Alexandra Vilhelmina Olenius, f 29.11.1875, d 22.2.1914, dotter till Fredrik Olenius, se 1/4 Heikas 4.4. Makarna ägde Yvias 3.4. 1908-1915.
1907-1910 Johan Elis Isotupa, f 12.4.1874, gårdsäg. fr Borgå. Gift 1896 med Ida Aurora, f 26.7.1874, fr Borgå. 
1910-1935 Fridolf Alexander Eklund, f 24.10.1868, d 20.3.1935, e till Adolf Eklund, se 1/2 Storpetas 5.1.
1935-1976 Alma Emilia Eklund, f 13.7.1906, dotter till Fridolf Eklund och Alma Emilia Holmberg, f 12.7.1886 i Sjundeå.
Alma Emilia Eklund g. 1929 med Gustaf Evert Johannes Karlsson, se 1/3 Stors 1.1. som makarna ägde 1932-1976.
1976- Linnea Emilia Karlsson (o. över. arv.), f 27.12.1930, dotter. Gift 1950 med Karl Einar Heinonen, f 2.11.1927, d 17.11.1986, bs. fr Nygård i Sottungsby.


Lähde: Helsingin pitäjä 1988 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004