Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 STAFFAS 14.2 och
1/1 STAFFAS 14
 

1/2 STAFFAS 14.2
Ägarlängder 1789-1861

1789-1811 Henric Michelsson, f 1763, d 13.2.1819, son t Michel Johansson, äg 1766-1772, och Catharina Johansdotter. Köp av hemmansdelen till skatte, skattebrev 16.9.1806.
G 3.5.1791 m Beata Johansdotter, f 1.3.1764, d 24.6.1854, bdr fr Pukkila i Nurmijärvi.
1811-1830 Maria Christina Henricsdotter, f 1792, dotter.
G 1) 1811 m Henric Johansson, f 1779, d 18.5.1830, bs fr Nyby Urtila i Nurmijärvi. Överandragande på båda och köp 8.1.1811, fb 14.11.1820.
1830-1848 Maria Christina Henricsdotter, f 1792, änka, boet oskiftat.
G 2) 8.6.1835 m Carl Ulric Fast Bäckström, f 21.7.1811, d 21.9.1852, trs fr Dynnas Ebbefors.
1848-1851 Maria Christina Henricsdotter Bäckström, ovan, och Carl Ulric Bäckström.
Arvskifte och köp i bådas namn 31.3.1848, 3. uppb. 6.11.1849.
1851-1861 Alexander Crohns, f 11.9.1827, äg t Myras 13  1852-1861 och 1/2 Staffas 14.1  1857-1861. Köp 12.12.1851, fb 9.5.1853. 

1/1 STAFFAS 14
Ägarlängder 1861-1865


1861-1865 Eric Anders Crohns, far, och Nathalia Josabeth Crohns, f Weideman, styvmor, se 1/1 Myras 13, som de ägde 1843-1852. Köp av båda hemmanshälfterna 12.12.1861 i bådas namn. I köpet ingick även Myras 13.  1.uppb 12.2.1861.
Se vidare under Myras 13 och Staffas 14  1865. 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004