Viertolan kartano

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 STAFFAS 14.1

Ägarlängder 1794-1861
1794-1804 Johanna Johansdotter, f 1752, dr t Johan Mårtensson, äg 1739-1769. Änka efter Matts Johansson, f 1740, d 1790, b 1771-1790.
G 2) 1798 m Henric J. Tallgren.
1805-1824 Henric Mattson, f 1776, d 31.12.1844 på Svartholms fästning. Son t Johanna Johansdotter och Matts Johansson. Köpte hemmansdelen till skatte, skattebrev 14.4.1807.
G m Helena Henricsdotter, f 1777, d 20.7.1828, mördad. Dr t Henric Henricsson, äg t 1/2 Smeds 1.1  1768-1808.
1824-1828 Carl Gustaf Gustafsson Bäckström, f 21.1.1798, d 2.3.1828, son t Gustaf Henricsson, äg t 1/2 Smeds 1.1  1808-1821, och brorson t Helena Henricsdotter, ovan. 
G 12.10.1824 m Ulrica Henricsdotter, f 3.2.1797, dr t Henric Michelsson, äg t 1/2 Staffas 14.2  1798-1811. Överandragande i bådas namn 30.8.1824.  3.uppb. ht 1825.
1828-1854 Ulrica Henricsdotter Bäckström, änka, boet oskiftat.
G 2) m Carl Gustaf Berggren, f 26.3.1805, d 21.3.1851, rhs fr Skobbas i Tavastby.
1954-1857 Carl Fredrik Bäckström. f 14.2.1828, son t Ulrica Henricsdotter och Carl Gustaf Bäckström. Arv och köp av moderns andel 4.10.1854. Systern Fredrikas, f 4.8.1825, arvslott, 1/9 av hemmansdelen kvarstod, men återgick till modern efter Fredrikas död 11.6.1856.
G 6.4.1856 m Endla Catharina Nummelin, f 2.8.1832, dr t Carl Nummelin d ä, äg t Svedjebacka 15  1818-1850.
1857-1861 Alexander Crohns, f 11.9.1827, äg t Myras 13 och 1/2 Staffas 14.2  1852-1861. Köp 4.3.1857, fb 6.3.1858.
Sålde 1861 lägenheten, se vidare nedan under 1/1 Staffas 14. 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004