Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
SMEDS 1, MYRAS 13,
STAFFAS 14 och
SVEDJEBACKA 15, 
"BÄCKBY EGENDOM"

Ägarlängder 1885-1900
1885-1890 Karl Magnus Brondin, ovan (se 1/1 Smeds 1, Myras 13 och Staffas 14). Köpte 8.7.1885 Svedjebacka 15, fb 5.10.1886. Ägde även 1/2 Mattas 9.2.1888-1890.
1890-1899 Oskar Alftan, f 11.3.1851 i Viborg, d 11.7.1899, lanthushållare. Köp 18.12.1890 inklus. 1/2 Mattas 9.2, fb 12.9.1893.
G m Agata Eleonora Fredrika Falck, f 1.12.1856 i Eura.
1899 Blanche Isidor Bergström, f 14.12.1871, rhs fr Boxbacka och Stensböle all. säterier i Malm, apotekare.
Köp på exekutiv auktion 16.5.1899, köpebrev 3.8.1899. I köpet ingick även 1/2 Mattas 9.2. 
1899-1900  Ivar Konstantin Bergström, f 24.5.1862, bror, lanthushållare. Köp 30.9.1899, fb 19.9.1901. I köpet ongick även 1/2 Mattas 9.2.

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003