Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/1 SMEDS 1, 
MYRAS 13 och
STAFFAS 14

Ägarlängder 1876-1885
1/3:
1876-1880
Karl Gustaf Kyrklund, f 30.8.1833, bs fr Brusas i Malm. 
Köp 18.10.1876 av Hultins andel i lägenheterna ovan och i 1/2 Smeds 1.1.   1. uppb 7.2.1878.
G m Sofia Katarina Tengström g 1.8.1835 i Helsingfors
2/3:
1876-1880
Anton Wilhelm Öller, f 8.5.1829 i Gamlakarleby, d 16.1.1901.
G 30.1.1862 m Maria Andriette Brunström, f 24.3.1830 i Nykarleby, d 23.1.1905, äa efter Georg Johan Öller, f 19.6.1817, d 27.5.1860, bror till stationsinsp. Anton Wilhelm Öller, ovan. (Se 1/2 Smeds 1.2, Myras 13 och Staffas 14)  

1/1:
1880-1884 Anton Wilhelm Öller o hu Andriette Brunström. 
Köp av Kyrklunds del lägenheterna 24.1.1880, fb 11.9.1882. Hemmansgruppen benämndes härefter "Myras egendom".
1884-1885 Karl Magnus Brondin, f 26.2.1848 i Viborg, d 11.3.1919, insp. son från Lyykylä, bagarmästare och fabrikör i Helsingfors. 
Köp 21.6.1884, fb 12.9.1885.
G m Vilhelmina Sofia Petersén, f 1852. 

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003