Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat   
Erik Söderling: 
1/2 SMEDS 1.2

Ägarlängdar 1873-1876
1873-1874 Alexander Hultin, f 2.4.1820, d 19.2.1886, fältkamrerson fr St Michel, fil.mag, vicepastor, kapellan i Helsinge.
G 1) m Johanna Sofia Järnefeldt, f 31.1.1832, d 4.3.1857.
G 2) 20.6.1861 m Elisabeth Crohns, f 14.9.1829, d 26.1.1911, dr t Eric Anders Crohns, äg t Myras 13  1843-1852, och Eva Sofia Möller, samt stdr t Nathalia Crohns, ovan. 
Köp i Hultins och Elisabeths namn 14.12.1873. Makarna sålde 2/3 av hemmansdelen åt Öller, men behöll 1/3:
1/3:
1874-1876
Alexander Hultin o hu Elisabeth Crohns. Ägde också 1/3 av 1/2 Smeds 1.1 1875-1876
2/3:
1874-1876
Anton Wilhelm Öller, o hu Andriette Brunström (se 1/1 Smeds 1, Myras 23 och Staffas 14). Köp i bådas namn 1.11.1874. Ägde också 2/3 av 1/2 Smeds 1.1  1875-1876Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003