Vantaa  Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling:
1/1 SMEDS 1.2

Ägarlängder 1738-1873
1738-1756 Henric Hansson
1761-1777 Eric Hansson, f 1730, d juli 1789, son t Henric Hansson, äg 1738-1756.
G m Maria Johansdotter, f 1734, d 13.10.1793.
1777-1793 Henric Johansson, f 1738, svåger. Enl. överlåtelse 7.11.1777,  3. uppb ht 1792.
G m Maria Hansdotter, f 1738, syster t Eric Hansson, ovan.
1793-1807 Maria Helena Ericsdotter, f 1771, d 30.5.1844, dr t Eric Hansson, ovan.
G 1) m Johan Björkholm, f 1764, dragon för Labbas rh i Tavastby, död i fält i Torneå 1809.
Makarna tilldömdes hemmansdelen enl. hustruns börd vid ht 24.10.1792, tillträde 14.3.1793, fb 17.3.1803.
Maria g 2) m Anders Andersson, f 1780 i Sibbo, d 7.1.1825
1807 Anders Johansson, f 1750, b på 1/2 Gållas i Tavastby.
G m Maria Thomasdotter, f 1761, bdr fr Gållas i Tavastby. Byte i bådas namn mot Gållas med Johan Björkholm och Maria Helena Ericsdotter.
1807-1817 Margareta Elisabeth Ingman f Borgström 16.1.1773, se 1/1 Myras 13, som hon ägde 1807-1832.
Köp 14.4.1807, 3. uppb 12.9.1808.
1817-1836 Gustaf Henricsson Lund, f 27.5.1780, d 6.7.1836, bs fr Myras i Sibbo, b på Knapas i Helsinge kyrkoby.
G 1810 m Anna Katarina Johansdotter, f 1786, bdr på Knapas.
Köp i bådas namn 26.3.1817, fb 2.10.1818.
1836-1843 Anna Katarina Johansdotter Lund, änka, boet oskiftat.
1843 Eric Anders Crohns, se 1/1 Myras 13, son han ägde 1843-1852. 
Köp på auktion 15.5.1843.
1843-1850 Carl Nummelin d ä och hu Fredrika Wiksten, se Svedjebacka 15, som de ägde 1818-1850. Köp i bådas namn 21.6.1843, fb 30.11.1844.
1850-1857 Carl Nummelin d y, se Svedjebacka 15, som han ägde 1850-1857. Köp 20.4.1850, fb 8.11.1851, inklusive Svedjebacka 15.
1857-1866 Eric Johan Nummelin d y, bror, se 1/2 Hertas 6.1, som han ägde 1842-1874. Köp på off. auktion 14.12.1857, fb 10.5.1860. 
I köpet ingick även Smedjebacka 15, som han ägde 1857-1874.
1866-1873 Nathalia Josabeth Crohns f Weideman, se 1/1 Myras 13  1843. Köp 17.6.1866, fb 6.11.1869. Ägde även Myras 13 och Staffas 14  1865-1873.

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003