Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
PEIJAS 3,
1/2 PEIJAS 3.1, "Byspeijas",
och 1/2 PEIJAS 3.2.
 

Peijas 3
Ägarlängder 1540-1811
1540-1553 Jöran Persson
1556-1598 Jöran Hendersson
1599-1635 Madz Thomasson
1636-1643 Bertil Mattsson, son, gift med Karin Mårtensdotter. 
1646-1680 Matts Bertillsson, son, gift 1655 med Gertrud.
1682-1699 Matts Mattsson, son, död under missväxtåren. Gift med Sophia.
1702-1708 Erich Olofsson, gift med Anna.
1710-1711 Matts Larsson, troligen systerson till Anna. Gift med Maria.
1712 Petter Larsson, troligen bror. Gift med Karin.
1722-1726 Johan Hansson, gift med Maria.
1728-1771 Anders Hindersson, f 1706,d 30.3.1771.
G 1) m Margareta Johansdotter, d 1747
G 2) m Cristina Johansdotter, f ca 1713.
1772-1790 Jacob Andersson, f 1741, d 1790, son till A. Hindersson och Margareta Johansdotter. Gift 1763 med Catharina Andersdotter, f 1739, d 1790, fr Östersundom i Sibbo.
1791-1809 Henric Jacobsson, f 1769, d 21.4.1809, son, nämndeman. Gift 1790 m Elisabet Johansdotter, se 1/3 Stors 1.2, som de ägde 1793-1807. 
1811 hemmanet delades mellan sönerna Johan Fredric Henricsson Weckström (1/2 Peijas 3.2.) och Adolf Fredric Paulin (1/2 Peijas 3.1.) 

1/2 Peijas 3.1. "Byspeijas" 
Ägarlängder 1811-1909

1811-1851 Adolf Fredric Paulin d.ä. (och dödsbo), f 1797, d 14.11.1841, son. Gift 1820 med Maria Gustafsdotter Lindström, f 15.4.1802, d 23.1.1841, dotter till Gustaf Lindström, se 1/2 Lillpetas 2.1.
1851-1861 Adolf Fredric Paulin d.y., f 16.2.1827, d 22.4.1861, son, fick stanna på hemmanet efter lottning med brodern. Gift 1851 m Engla Sofia Eklund, f 12.5.1832, d 9.3.1908, dotter till Anders Eklund, se 1/2 Storpetas 5.2. 
1861-1873 Engla Sofia Paulin, f Eklund (o. övr.arv.), änka.
G 2) Johan Fredrik Weck, f 21.10.1826, d 12.3.1921, bs. fr Prästbacka i Baggböle, arrend. 1863-1873. G. 1864.
1873-1874 Fredrik Wilhelm Paulin. f 1.11.1852, d ca 1879, son till A. F. Paulin, d. y., sjöman
1874-1875 Otto Sebastian Savander, gästgivare, gift med Josefina Vilhelmina. Köp.
1875-1878 Johan Frans Oskar Kyrklund, f 17.4.1853, d 4.1.1880, köp. Gift 1876 med Josefina Wilhelmina Mennander, f 23.9.1855 i Helsingfors
1878-1879 August Vilhelm Ahlroth, f 31.8.1843, gift med Emeli Sofi Silfver, f 12.6.1841, d 19.8.1879. Köp.
1879-1880 Johan Fredrik Weck och Engla Sofia Weck f. Eklund. Köp.
1880-1907 Karl August Nyqvist, f 22.1.1852.
G 1) 1880 m Teresia Wilhelmina Söderberg, f 25.6.1866, d 5.4.1886 (vihittäessä 14-vuotias?/ln)
G 2) 1898 m Hulda Wilhelmina Fredriksson, f 14.5.1866, sp.trp.dr. fr Håkansböle. Köp.
1907 Antti Rudolf Gestrin, f 28.4.1874, fr Riihimäki. Gift med Alina Juhontytär, f 28.2.1875, och Frans Verner Katajavuori, tid. Enberg, f 29.9.1872, fr Borgå. Gift 1901 med Amanda Gestrin, f 5.6.1877. Köp.
1907 utbröts ur hemmanet 8 parceller, till en sammanlagd areal större än den resterande stommen. Denna skiftades 1909 i tre mindre lägenheter.

1/2 Peijas 3.2.
Ägarlängder 1811-1966

1811-1843 Johan Fredric Henricsson Weckström, f 16.6.1792, d 7.11.1848, son till Henric Jacobsson, se Peijas 3. Gift 1810 med Maria Helena Lund, f 4.6.1784, d 31.10.1867, bdr. fr Myras i Sibbo.
1843-1870 Carl Jacob Weckström, f 14.11.1812, d 7.1.1877. Gift 1842 med Christina Lovisa Haxberg, f 28.6.1810, d 15.11.1869, bdr. fr Hax i Sandkulla, syst. till Maria Sofia Haxberg, se 1/4 Heikas 4.2.
1870-1910 Karl Adolf Jacobsson Packalen, f 20.2.1837, d 5.2.1919, bs. fr Finby Tuhkala i Thusby, förut arrend på Klökas rusth. i Dickursby, och hans hustru Rosalia Wulff, f Olenius 5.4.1834, d 11.5.1907. Hon rusth. änka fr Klökas och dotter till Anders G. Olenius, se 1/3 Stors 1.2. Köp. 
1910-1926 Karl Johan Theodor Packalen, f 26.6.1860, son. Gift 1915 med Sigrid Evelina Vesterberg, f 29.7.1881 i Esbo.
1926-1932 Alarik Nerdrum, f 31.7.1882 i Kymmene, ingeniör.
G 2) 1920 m Sinaida von Brevern. Köp.
1932-1935 Sturle Gustaf Hugo Böckelman, f 6.4.1903, hovrättsauskultant, och hans hustru Birgit Maria Lassenius, f 16.4.1904 i Helsingfors. Gifta 1928. Köp. Han f i Gamla Karleby. 
1935-1952 Anna Maria Josefina Mellin, f Sundberg 5.8.1877 i Uppsala. Gift 1905 med Alexander Leo Mellin, f 19.10.1876 i Helsingfors, fr Liljendahl, agronom. Köp.
1952-1965 Jarl Hemming Rantala, f 22.5.1905 i Helsingfors, trädg.mäst. 
G 1) 1931-1953 med Anna Irene Rohr
G 2) 1954 med Anna-Liisa Rännäri, f 27.5.1921 i Helsingfors. Köp.
1966 Helsinge kommun, köp.


Lähde: Helsingin pitäjä 1988 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003