Viertolan kartano

  Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
MYRAS 13
1/2 MYRAS 13.1
1/2 MYRAS 13.2
MYRAS 13 och STAFFAS 14

MYRAS 13
Ägarlängder 1746-1797

1783-1790 Catharina Henricdotter, f 1744, d 29.9.1797, trl. dr t Henric Wincentsson, äg 1746-1756. Änka efter Henric Ericsson Chrispers, d före 1873.
G 2) m Anders Henricsson, f 1726, d 1790.
1790-1797 Catharina Henricsdotter, änka, boet oskiftat. 
Köp av hemmanet till skatte, skattebrev i Catharina Henricsdotters namn 5.12.1792. Hemmanen skiftades 1798 i två delar efter lottning mellan sönerna Anders Henricsson, som erhöll 1/2 Myras 13.1, Elias Andersson, som erhöll 1/2 Myras 13.2, och äldsta sonen Henric Henricsson Öhman, som utlöstes.

1/2 MYRAS 13.1
Ägarlängder 1798-1807

1798-1800 Anders Henricsson, f 1773, d 30.3.1831, son t Catharina Henricsdotter och Henric Ericsson Chrispers. Arv o köp 22.3.1798.
G 27.12.1798 m Ulrika Mårtensdotter, f 1778 i Esbo, lbdr.
1800 Fredrik Beckström, brofogde. Fredrik Beckströms åtkomst till hemmansdelen outredd.
1800-1803 Johan Henric Isaksson Björkell, f 13.6.1768, d 10.7.1820, lbs fr Laulas i Sibbo, expeditionsbefallningsman och kronolänsman i Helsinge, äg t 1/2 Heikas 4.3 i Hanaböle 1795-1813. Köp 16.6.1800, 3. uppb. vid ht 1803.
G m Catharina Elisabeth Winter, f 1777, bdr fr Grotens i Tolkby. Tidigare b Anders Henricsson upptog 1803 ett nybygge på hemmansdelen, som han brukade till sin död.
1803-1807 Anna Henricsdotter, f 1764, d 1806, dr t Catharina Henricsdotter, äg 1783-1797, och Henric Ericsson.
G 1785 m Anders Andersson Lindqvist, f 1754, d 3.6.1808, äg t  1/2 Hertas 6.2 1789-1807. Efter anhållan till häradsrätten att för Catharina Henricsdotters arvingar frånvinna Björkell hemmasdelen enligt börd gick Björkell enl ht 14.10.1803 med på återköp i makarnas namn.

1/2 MYRAS 13.2
Ägarlängder 1798-1807

1798-1807 Elias Andersson Långström, f 1785, son t Catharina Henricsdotter och Anders Henricsson, b 1784-1790. Skomakare på Sveaborg. Arv och köp 22.3.1798. 
G 1807 m Greta Söderberg.
Lantbonde 1799-1806 Jonas Johansson.

MYRAS 13 och STAFFAS 14
Ägarlängder 1865-1873

1865-1873 Natalia Josabeth Crohns f Weideman, (se 1/1 Myras 13). Förestod boet 1865-1871. Arvskifte och köp 30.12.1871 och 29.1.1872, fb 6.3.1873. Ägde även 1/2 Smeds 1.2 1866-1873. Sålde 1873 lägenheterna till A. Hultin, se vidare 1/2 Smeds 1.2, Myras 13 och Staffas 14.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004