Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/1 MYRAS 13

Ägarlängder 1807-1865
1807-1832 Margareta Elisabeth Ingman, f Borgström 30.9.1773 i Lovisa, handelsmdr, änka efter Johan Ingman, f 24.6.1759, d 12.4.1805, vicepastor och kapellan i Liljendal. Köp av båda hemmanshälfterna 27.2.1807, fb 7.2.1819. Ägde också 1/2 Smeds 1.2 1807-1817.
Lantbönder: 1712-1818 Abraham Nyberg, 1820-1821 Carl Gustaf Nygren, 1822-1825 Johan Michelsson, 1826-1827 Eric Johansson, 1828-1829 Carl Fast, 1830-1832 Henric Holmberg.
1832-1843 Carl Enckell, f 9.11.1788 i Janakkala, d 1851, klockare i Helsinge. Köp 17.3.1832, fb 20.11.1833.
G m Sofia Fristedt, f 15.1.1790 i Borgå, munsterskrivardr.
Lantbonde 1833 Henric Holmberg.
1843-1852 Eric Anders Crohns, f 28.11.1785, d 18.1.1865, löjtnantson fr Kides, fil. o teol. doktor, kontraktprost i Helsingfors och Helsinge. Köp på off. auktion i Helsingfors 9.11.1843, fb 28.4.1845. Ägde också 1/2 Smeds 1.2 året 1843.
G 1) 17.8.1820 m Eva Sofia Möller, f 5.9.1794, d 24.8.1838, militärped. dr fr Haapaniemi.
G 2) 13.2.1842 m Nathalia Josabeth Weideman, f 2.2.1816 i Stockholm, d 15.4.1914, lärarinna. 
1852-1861 Alexander Crohns, f 11.9.1827 i Helsingfors, son t Eric Anders Crohns och Eva Sofia Möller, lanthushållare, ekonom. Köp 1.5.1852, fb 7.12.1853. Ägde även 1/2 Staffas 14.2  1852-1861 och 1/2 Staffas 14.1  1857-1861.
1861-1865 Eric Anders Chrohns, ovan, far, och Natalia Josabeth Chrons, f Weideman, styvmor. Köp 12.2.1861 i bådas namn. I köpet ingick även Staffas 14.  1. uppb. 12.2.1861. 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004