Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 MATTAS 9.2

Ägarlängder 1768-1900
1768-1800 Henric Andersson
1800-1804 Anna Greta Henricsdotter, f 1770, d 5.6.1839, dr t Henric Andersson, äg 1768-1800.
G 1) m Nathaniel Wulf, f 1768, d i mars 1803, son t Axel Nathanielsson Wulf, rh på Klökas 5  1759-1803. Köp i bådas namn 6.5.1800, fb 27.10.1801.
1804-1820 Anna Greta Henricsdotter Wulf, änka, boet oskiftat.
G 2) 1806 m Johan Simonsson, f 7.5.1780 i Hausjärvi Ridasjärvi, d 17.10.1855.
1820-1845 Anna Sofia Nathanielsdotter, f 1794, d 28.7.1860, dr t Nathaniel Wulf.
G 1819 m Carl Andersson Osenius, f 1795, d 26.5.1846, bs fr 1/2 Prästbacka i Baggböle. Överdragande och köp i bådas namn 19.2.1820, fb 17.4.1822.
1845-1849 Carl Gustaf Olenius, f 4.4.1823, son t Anders Gustaf Olenius, äg t 1/3 Klökas 5.3  1820-1858. Köp 7.3.1845, fb 24.4.1846.
G 10.12.1850 m Gustava Åberg, f 30.6.1823, dr t Carl Gustaf Åberg, äg 1/2 Storskäggas 3.2 Nystuga 1818-1824.
1849-1857 Alexander Wilhelm Lindroos, f 31.9.1813, b fr Ylösjoki i Sjöskog, arr. på Nackböle rh.
G 16.5.1857 m Maria Christina Andersdotter Åberg, bäa fr 1/2 Hannula i Sjöskog. Köp i bådas namn 22.11.1849, fb 7.12.1853.
1857-1858 Johan Henrik Bollström, f 17.2.1800 i Sjundeå, d 14.7.1859, viktualiehandl. i Helsingfors. Köp 24.7.1857,  2. uppb. 26.2.1858.
G m Gustafva Hällström, f 1798.
1858-1865 Abraham Forsström, f 1787, tidigare rh på Stobbacka i Vinikby. G m Maria Falck, f 1783, d 24.2.1834, bdr fr Sibbo. Köp 25.9.1858,  1.uppb. 21.10.1863.
1865 Paul Frans Wilhelm von Hausen, f 6.10.1830 i Helsingfors, kammarförvandt i Kejs. senaten i Finland. Köp på off. exekutiv auktion 16.3.1865,  1. uppb. 7.4.1865.
G 2.6.1859 m Fanny Maria Westberg, f 21.1.1836 i Sverige. 
1865-1870 Abraham Wilhelm Grahn, f 8.3.1808, d 8.3.1870, första revisor i Helsingfors, ogift. Köp 11.5.1865, fb 6.4.1867.
1871-1873 Gustaf Georg Grahn, f 15.3.1804, d 19.10.1877, bror, överstelöjtnant. Arvskifte och köp 17.6.1871.
1873-1888 Gustaf Wilhelm Stenström, f 24.5.1838, d 26.3.1894, trs fr Malmgård kronoboställe i Kårböle. Köp 8.3.1873.
G 31.2.1886 m Amanda Alina Ekholm, f 17.9.1854 i Ingå.
1888-1890 Karl Magnus Brondin, f 1848, bagarmästare och fabrikör i Helsingfors. Köp 10.9.1888, fb 6.9.1890. Ägde även "Myras egendom" 1884-1885 och "Bäckby egendom" 1885-1890, se efter 1/1 Smeds 1  1884.
G m Wilhelmina Sofia Petersén, f 1852.
1890-1899 Oskar Alfthan, f 11.3.1851 i Viborg, d 11.7.1899, lanthushållare. Köp 18.12.1890. I köpet ongick även "Bäckby egendom", se efter 1/1 Smeds 1  1890. Fb 12.9.1893.
1899 Blanche Isidor Bergström, f 14.12.1871, apotekare i Helsingfors. Köp på exekutiv auktion 16.5.1899, köpebrev 3.8.1899. I köpet ingick även "Bäckby egendom", se efter 1/1 Smeds 1  1899. 
1899-1900 Ivar Konstantin Bergström, f 24.5.1862, bror ogift. Köp 30.9.1899. I köpet ingick även "Bäckby egendom". Fb 19.9.1901.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004