Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/2 MATTAS 9.1

Ägarlängder 1789-1900
1789-1814 Ulrica Jacobsdotter, f 1774, d 17.4.1829, dr t Jacob Ericsson, äg 1773-1777.
G m Jonas Johansson Rönn, f 1766, d 1814, bs fr Sutars i Övitsböle. Makarna erhöll hemmansdelen 7.10.1789,  3. uppb. 17.10.1793.
1814-1828 Ulrica Jacobsdotter Rönn, änka, boet oskiftat.
G 2) 1819 m Gabriel Johansson, f 1779, d 17.1.1835, son t Johan Johansson, äg t Nybonds 11  1752-1780.
1828-1855 Lovisa Jonasdotter Rönn, f 8.4.1801, d 9.1.1859, dr t Jonas Johansson Rönn.
G 30.3.1828 m Carl Henric Wikström, f 28.8.1789, d 17.11.1863, rhs fr Krogars i Staffansby. Arvskifte och köp i bådas namn 14.4.1828 efter lottning mellan Lovisa och hennes systrar Anna Stina, Ulrica Eleonora och Gustafva Fredrica.
3. uppb. vt 1830.
1855-1872 Hedvig Lovisa Wikström, f 5.3.1829, d 16.3.1891, dotter.
G 1) 27.9.1854 m Fredrik Lindberg, f 17.2.1818, d 13.3.1872, bs fr 1/3 Stors 1.1 i Hanaböle. Skifte och köp i bådas namn 27.10.1855. 
1872-1877 Hedda Lovisa Lindberg f Wikström, änka, boet oskiftat.
1877-1881 Hedda Lovisa Lindberg f Wikström, 15/27 av hemmansdelen, och omyndiga sönerna Gustaf Fridolf och Adolf Ferdinand 6/27 var. Arvskifte och köp 15.9.1877,  1. uppb. 10.9.1881. 
Hedvig Lovisa g 2) 25.9.1877 m Karl Fridolf Lindgren, f 19.9.1846, bs fr 1/3 Stors 1.3 i Hanaböle.
1882-1886 Gustaf Fridolf Lindberg, f 18.2.1863, och Adolf Ferdinand Lindberg, f 31.10.1865, ovan, bröder. Köp av moderns del 27.1.1882, fb 10.2.1883.
1886-1897 Gustaf Fridolf Lindberg, ovan. Köp av broderns se 18.12.1886, fb 6.9.1890.
G 14.5.1891 m Hilda Sofia Olenius, f 23.8.1861 i Pernå, fsdr t b på Böstas i Skomakarböle.
1897-1900 Karl August Bäckman, f 1.6.1857 i Lojo, prgelnist fr Uleåborg, sånglärare.
G 7.6.1887 m Maria Alexandra Sohlman, f 2.10.1863 i Uleåborg. Köp i bådas namn 31.12.1897, fb 24.10.1899.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004