Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat  
Erik Söderling:
LILLSKÄGGAS 2
LILLSKÄGGAS 2 och
1/4 STORSKÄGGAS 3.1.1


LILLSKÄGGAS 2
Ägarlängder 1797-1851

1797-1819 Alexander Ericsson, f 1769, d 21.1.1825, son t Eric Gustafsson, b 1763-1764.
G m Anna Pehrsdotter, f 1756, d 19.5.1847, rhdr fr Påkbacka i Fastböle. 
A. Ericsson köpte hemmanet till skatte, sk. brev 16.9.1806. Ägde även 1/4 Storskäggas 3.1.1  1815-1825.
1819-1833 Johan Henric Alexandersson Åberg, f 1785, d 17.2.1833, son. 
Skriftlig överföring och köp 6.11.1819, fb 14.11.1820. 
Ägde även 1/4 Storskäggas 3.1.1  1825-1833.
G 1818 m Fredrika Åberg, f 1.9.1798 rhdr fr Nedre Konungs i Fastböle. 
1833-1851 Fredrika Åberg, änka, boet oskiftat.
G 2) 25.9.1834 m Carl Gustaf Lindqvist d ä, äg. t 1/4 Storskäggas 3.1.2  1836-1854. F 15.8.1814, d 12.3.1854.

LILLSKÄGGAS 2 och
1/4 STORSKÄGGAS 3.1.1
Ägarlängder 1851-1900
1851-1875 Johan Alexander Åberg, f  7.3.1830, d 7.5.1875, .son t Johan Henric Alexandersson Åberg och Fredrika Åberg. Brofogde. Arvskifte och köp 9.10.1851, 3. uppb. 4.11.1852.
G 1) 7.6.1853 m Matilda Gustava Eklund, f 4.4.1830, d 19.4.1864, rhdr fr Starens i Malm.
G 2) 3.1.1867 m Ulrika Sofia Åkerlund, f 30.6.1835, d 18.11.1823 (Huom. kuolinvuodessa on kirjassa painovirhe!), pg på Lillskäggas.
1875-1900 Ulrika Sofia Åberg, f Åkerlund, änka, boet oskiftat.

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003