Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
LILLPETAS 2,
1/2 LILLPETAS 2.1.,
1/2 LILLPETAS 2.2. och
LILLPETAS 2

Lillpetas 2
Ägarlängder 1540-1800
1540-1556 Erk Monsson
1579-1621 Hans Erichsson
1622-1644 Jacob Erichsson, gift med Brita Mårtensdotter
1646-1652 Eric Mårtensson, svåger, gift med Margareta Hansdotter
1656-1682 Matts Jacobsson. trol. son till Jacob Erichsson.
G 1) m Margareta
G 2) m Brita
1691-1699 Elias Mattsson, son till M. Jacobsson o Margareta. Dog under missväxtåren.
1702-1712 Johan Jacobsson, Omnämnes 1745 som död. Gift med Maria
1722-1759 Hans Johansson, f 1696, trol. son, gift med Catharina Hansdotter, f 1698, d 26.3.1774.
1761-1800 Jacob Hansson, f 1741, d 11.8.1809, son. Gift med Maria Johansdotter, f 1741
1800 delades hemmanet mellan sönerna Gustaf och Anders

1/2 Lillpetas 2.1
Ägarlängder 1800-1868

1800-1841 Gustaf Jacobsson Lindström, f 1775, d 29.1.1847, son. Gift med Maria Samuelsdotter Markelin, f 1773, d 14.10.1845
1841-1868 Johan Lindström, f 8.4.1815, d 7.1.1906, son, nämndeman, byfogde. Ägde också 1/4 Heikas 4.1.  1857-1861, samt 1/3 Klökas rusth. i Dickursby.
G 1) m Lovisa Petronella Olenius, se 1/2 Lillpetas 2.2.

1/2 Lillpetas 2.2
Ägarlängder 1800-1868

1800-1808 Anders Jacobsson Lindström, f 1772, son, gift med Anna Lena Johansdotter, f 1775, d 1813
1811-1813 Johan Henrik Isaksson Björkell, se 1/2 Heikas 4.3. som han ägde 1795-1813. Ägde även 1/3 Stors 1.2. 1808-1813. Köp.
1814 Carl Efraim Hällsten, ekonomidirektör, köp. Ägor som ovan.
1814-1820 Carl Olof Cronstedt, se 1/3 Stors 1.2., som han också ägde. Ägde även 1/2 Heikas 4.3.
1820-1829 Beata Sofia Wrangel af Sausis, se 1/3 Stors 1.2. Ägor som ovan.
1829-1830 Johan Henrik Lund, se 1/3 Stors 1.2. Ägor som ovan. Köp.
1830-1839 Anders Gustaf Olenius, se 1/3 Stors 1.2. Ägor som ovan, köp.
1839-1868 Lovisa Petronella Olenius, f 14.5.1821, d 20.7.1868, dotter till A. G. Olenius och Lovisa Petronella Rosenström, se 1/3 Stors 1.2.
Gift 1839 m Johan Lindström, se 1/2 Lillpetas 2.1.

Lillpetas 2
Ägarlängder 1868-1960-

1868-1899 Johan Lindström, änkling.
G 2) 1870 m Maria Sofia Nummelin, f 27.1.1847, d 16.2.1916. bdr fr 1/2 Hertas i Dickursby, brorsdr. till Maria Fredrika Nummelin, se 1/3 Stors 1.2.
1899-1920 Johan Albert Lindström, f 22.12.1871, d 18.3.1920, son till Johan Lindström och Maria Nummelin, häradsdomare, gift 1899 med Ester Maria Bäckström, f 18.11.1876, d 20.11.1925, bdr fr Rutars i Helsinge kyrkoby.
1920-1948 Bertil Johan Lindström (o. övr. arv.), f 8.4.1901, d 19.7.1965, son.
1948-1960 var hemmanet skiftat mellan syskonen Bertil Lindström, som behöll stommen, Karin Maria Lindström, f 2.2.1906. d 21.10.1984. Torsten Albert Lindström, f 14.1.1908, d 25.5.1957, och Viking J. E. Lindström, som utlöste syskonen 1960.
1960- Viking Johan Erik Lindström, f 12.10.1915, agrolog. Äger även Sevalls gård i Kyrksöätt och sedan 1962 Forsbacka i Hanaböle.
Gift 1947 med Maj-Lis Linnea Lindholm, f 9.3.1920 i Ekenäs.

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1988 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004