Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/3 KLÖKAS 5.3 VEDABACKA

Ägarlängder 1759-1900
1759-1803 Axel Nathanielsson Wulf
1803-1809 Sara Lovisa Wulf, f 1779, d 25.1.1815, dr t Axel Nathanielsson Wulf, äg 1759-1803.
G m Nils Rosenström, f 1778, d 23.4.1809, handelsbokhållare. Arvskifte och köp i bådas namn 22.3.1803, fb 27.10.1804.
1809-1815 Sara Lovisa Wulf, änka, rusthållsdelen oskiftad.
G 2) m Carl Gustaf Sarman, f 28.5.1788, d 16.3.1825, skomakargesäll. 
1815-1820 Carl Gustaf Sarman, änkling, rusthållsdelen oskiftad.
G 2) 31.12.1824 m Maria Ingman, f 1778, pg fr Knapas i Helsinge Kyrkoby.
1820-1858 Lovisa Petronella Rosenström, f 8.1.1803, d 17.12.1872, dr t Nils Rosenström.
G 25.5.1820 m Anders Gustaf Olenius, f 1797, d 16.11.1877, bs fr 1/4 Heikas 4.1 i Hanaböle, äg t 1/3 Stors 1.2, 1/2 Lillpetas 2.2 och 1/4 Heikas 4.3 i Hanaböle 1820-1839. 
Arvskifte och köp 27.10.1820. Makarna erhöll rusthållsdelen efter lottning mellan Lovisa Petronella och hennes yngre systrar Amalia Margareta och Eva Sophia. Fb 12.11.1821.
1858-1868 Lovisa Petronella Olenius, f 14.5.1821, d 20.7.1868, dotter, äg t 1/2 Lillpetas 2.2 i Hanaböle 1840-1868.
G 12.12.1839 m Johan Lindström, f 8.4.1815, d 7.1.1906, bs fr 1/2 Lillpetas 2.1 i Hanaböle, som han ägde 1841-1868. 
Köp i bådas namn 18.10.1858, fb 10.5.1860.
1868-1871 Johan Lindström, änkling, rusthållsdelen oskiftad.
G 2) 1.11.1870 m Maria Sofia Nummelin, f 27.1.1847, d 16.2.1916, dr t Eric Johan Nummelin d y, äg t 1/2 Hertas 6.1  1842-1874.
1871-1891 Karl Ferdinand Lindström, f 28.4.1850, d 8.2.1891, son t Johan Lindström och Lovisa Petronella Olenius. 
Arvskifte och köp 31.5.1871, 3. uppb. vt 1879.
G 7.12.1871 m Amanda Gustava Lindqvist, f 18.8.1854, d 19.1.1924, bdr fr Rasmus i Staffansby.
1891-1900 Amanda Gustava Lindström, f Lindqvist, änka, boet oskiftat.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004