Vantaa  Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
1/3 KLÖKAS 5.2

Ägarlängder 1803-1900
1759-1803 Axel Nathanielsson Wulf
1803-1826 Axel Axelsson Wulf, f 1762, d 13.10.1837, son t Axel Nathanielsson Wulf, äg 1759-1803. Arvskifte och köp 22.3.1803, fb 27.10.1804.
G m Anna Catarina Henricsdotter Sundström, f 7.7.1767 i Vichtis, drag. dr. d 30.9.1828. 
1826-1829 Berndt August Wulf, f 1790, d 6.7.1829, son. Arvskifte och köp 25.2.1826.
G m Maria Christina Helsingius, f 1791. 
1829-1847 Maria Christina Wulf, f Helsingius, änka, boet oskiftat.
G 2) 30.12.1830 m Carl Fredrik Vikström, f 1793, d 14.5.1846, bs fr Husbacka i Kårböle.
1847-1863 Anna Lovisa Augustdotter Wulf, f 27.6.1815, dr t Berndt August Wulf.
G 30.12.1838 m Johan Vilhelm Paulin, f 12.4.1807, d 18.12.1887, bs fr Hax i Haxböle. Arvskifte och köp 26.11.1847. Makarna erhöll rusthållsdelen efter lottning mellan Anna Lovisa och hennes yngre systrar Hedda Charlotta och Maria Augustina. Fb på båda 10.4.1849.
1863-1889 Fredrik Lindgren, f 25.10.1818, d 9.6.1892, bs fr 1/3 Stors 1.3 i Hanaböle som han ägde 1844-1883.
G 1843 m Henrika Forsberg, f 11.8.1822, d 16.11.1911, rhdr fr Påkas i Fastböle. Köp i bådas namn 2.6.1863, fb 29.10.1864.
1889-1896 Otto Alexander Lindgren, f 30.7.1859, son. Köp 15.8.1889, tillträde 1892, fb 19.4.1893.
G 29.11.1891 m Amanda Josefina Åhman, f 28.8.1856 i Thusby.
1896-1900 Mathias Olof Frick, f 5.9.1855 i St Michel, köpman fr Helsingfors. Köp 16.12.1896, 3. uppb. vt 1898.
g 27.8.1893 m Anna Sofia Luukkonen, f 7.7.1867 i St Michel.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004