Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
KLÖKAS 5
1/3 KLÖKAS 5.1

KLÖKAS 5
Ägarlängder 1759-1803

1759-1803 Axel Nathanielsson Wulf, f 1736, d 1803, son t Nathaniel Wulf, rh 1738-1758.
Arvskifte och köp 1760, 3. uppb. 1.3.1763.
G m Anna Maria Ericsdotter, f 1735, d 1803.
Rusthållet skiftades 1803 i 3 lika delar mellan sönerna Johan, 1/3 Klökas 5.1 och Axel, 1/3 Klökas 5.2, samt dottern Sara Lovisa och hennes man, 1/3 Klökas 5.3. 

1/3 KLÖKAS 5.1
Ägarlängder 1803-1900

1803-1833 Johan Axelsson Wulf, f 1770, d 20.1.1833, son t Axel Nathanielsson Wulf och h hu Anna Maria Ericsdotter (Klökas 5), kyrkosexman. Arvskifte och köp 22.3.1803, fb 27.10.1807.
G 1) m Ulrika Henricsdotter Falk, f 1774, d 1815, dr t Henric Henricsson, äg t 1/2 Smeds 1.1  1768-1808.
G 2) 1816 m Maria Johansdotter, f 1786, d 18.3.1841, dr t Johan Johansson d ä, äg t Johans 8  1794-1814.
1833-1838 Maria Johanssdotter Wulf, änka, rusthållsdelen oskiftad.
1838-1841 Ulric Johansson Wulf, f 2.5.1803, d 5.2.1841, son t Johan Axelsson Wulf och Ulrica Henriksdotter Falk. 
Arvskifte och köp 24.3.1838, fb 30.11.1839.
G 24.7.1823 m Helena Sofia Johansdotter, f 1798, d 31.10.1873, dr t Johan Johansson d y, äg t Johans 8  1814-1839. 
1841-1852 Helena Sofia Johansdotter Wulf, änka, boet oskiftat.
1838-1857 Carl Gustaf Wulf, f 29.11.1829, son, d 1858 i Sibirien.
Arvskifte 13.2.1852, fb 9.5.1853.
G 1) 16.6.1853 m Rosalie Olenius, f 5.4.1834, d 11.5.1907, dr t rh Anders Gustaf Olenius, äg t 1/3 Klökas 5.3  1820-1858. 
G 2) 13.9.1859 m Carl Adolf Jacobsson Packalen, f 20.2.1837, d 5.2.1919, bs fr Finby Tuhkala i Thusby.
1858-1890 Karl Fredrik Wulf, f 5.2.1854, son t Carl Gustaf Wulf.
Arvskifte 28.12.1858, fb 8.2.1881. Rh under omyndigtiden Carl Adolf Jacobsson Packalen t 1872.
W. g 1) 3.7.1873 m Matilda Sofia Paulin, f 1.3.1854, d 3.2.1874, bdr fr 1/2 Pejas 3.1 i Hanaböle.
G 2) 25.8.1874 m Emelie Sofia Lindgren, f 13.2.1855, bdr fr 1/3 Stors 1.3 i Hanaböle   
1890 Karl Edvard Pehrman, f 19.8.1832, äg t Dynnas 12  1890-1900. 
Köp 25.2.1890.
G 3.12.1857 m Maria Kristina Lindholm, f 13.6.1834.
1890-1896 Frans Oskar Lindgren, f 10.11.1864, son t Fredrik Lindgren, äg t 1/3 Klökas 5.2  1863-1889. Köp 25.4.1890, fb 6.2.1892.
G 12.7.1893 m Amanda Gustava Osenius, f Gerkman 22.3.1862, bdr fr Gamlas i Kårböle, änka efter Emil Osenius, f 17.10.1857, d 18.3.1889, bs fr Hannusas i Helsinge Kyrkoby.
1896-1900 Erland Mikkola, f 3.5.1855 i Pukkila, lb fr Okkoinen i Mäntsälä. Köp 21.5.1896, 3. uppb. 16.1.1899.
G m Maria Sofia Beckman, f 9.2.1859 i Pukkila. 

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004