Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
JOHANS 8

Ägarlängder 1723-1900
1723-1763 Johan Ericsson
1764-1788 Johan Hansson och Anna Johansdotter
1789-1794 Anna Johansdotter, f 1715, dr t Johan Ericsson, äg 1723-1763, och änka efter Johan Hansson, som tillsammans med henne ägde hemmanet 1764-1788. Boet oskiftat.
1794-1814 Johan Johansson d ä, f 1751, d 24.9.1831, son. Arvskifte 4.7.1794, fb 17.11.1797.
G m Anna Ericsdotter, f 1762, d 3.3.1831.
1814-1839 Johan Johansson, d y, f 1784, d 1.9.1839, son. Överdragande och köp 15.4.1814, fb 14.2.1817.
G m Ulrica Johansdotter Wikström, f 1792, d 9.7.1867.
1839-1846 Ulrica Johansdotter Wikström, f 1792, d 9.7.1867, änka. Hemmanet oskiftat.
1846-1892 Carl Gustaf Wickström, f 21.7.1823, d 2.4.1892, son. Arvskifte och köp 7.11.1846,  3. uppb. 4.5.1848.
G 16.6.1853 m Matilda Charlotta Olenius, f 13.3.1829, d 31.5.1912, dr t Anders Gustaf Olenius, rh p 1/3 Klökas 5.3  1820-1858. 
1892-1894 Matilda Charlotta Wickström, f Olenius 13.3.1829, d 31.5.1912, änka, boet oskiftat. 
1894-1900 Karl Richard Wickström, f 9.3.1868, son, jur.stud. Arvskifte och köp 6.3.1894,  3. uppb. vt 1896.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004