Släktgårdarna i Dickursby: ägarlängder 1540-1800

  Vantaa    Helsingin pitäjä-vuosikirjat

Erik Söderling:
 

Släktgårdarna i Dickursby 1800-1900 
(Helsingin pitäjä-vuosikirja 1992)

Ägarlängder 1800-1900

1/2 Bäckby Smeds 1.1

1/1 Smeds 1.2

1/2 Smeds 1.2

1/1 Smeds 1, Myras 13 och Staffas 14

Smeds 1, Myras 13, Staffas 14 och Svedjebacka 15, "Bäckby egendom"

Lillskäggas 2,
Lillskäggas 2 och 1/4 Storskäggas 3.1.1

1/2 Storskäggas 3.1, 1/4 Storskäggas 3.1.1 och 1/4 Storskäggas 3.1.2

1/2 Storskäggas 3.2 Nystuga

Klögas 5 och 1/3 Klökas 5.1  

1/3 Klökas 5.2

1/3 Klökas 5.3 Vedabacka  
  
1/2 Hertas 6.1 Långobacka och 1/2 Hertas 6.2 Åbäck  

Erikas 7, Sigfrids 10 och Matts Skäggas 4

Johans 8  

1/2 Mattas 9.1

1/2 Mattas 9.2

Skäggas Nybondas 11

3/6 Nybondas 11.1, 2/6 Nybondas 11.2 och 1/6 Nybondas 11.3


Dynnas 12 med underställda Matts Skäggas 4 och Sigfrids 10, samt Erikas 7

 "Dickursby Gård"

Myras 13, 1/2 Myras 13.1, 1/2 Myras 13.2 Myras 13 och Staffas 14 

1/1 Myras 13

1/2 Staffas 14.1   

1/2 Staffas 14.2 och 1/1 Staffas 14

Svedjebacka 15

Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003-2004