Vantaa  Helsingin pitäjä-vuosikirjat
Erik Söderling: 

1/2 HERTAS 6.1 Långobacka och 
1/2 HERTAS 6.2 Åbäck

Ägarlängder 1749-1900

1/2 HERTAS 6.1 Långobacka

1749-1789 Anders Henricsson och Maria Eliasdotter.
1789-1805 Elias Andersson, f. 1750, d. 1814, son t. Anders Henricsson, äg 1749-1789, och Maria Eliasdotter. Nämndeman. 
G. m. Anna Ericsdotter, f. 1741, d. 1813, bdr fr Wästersnettans i Esbo.
Arvskifte och köp 6.6.1789, varvid Elias erhöll 1/3 Hertas 6.1, fb 20.3.1792. Köp 4.5.1797 av brodern Matts 1/3 Hertas. Han sålde hälften åt brodern Anders på 1/3 Hertas 6.2. Fb på den återstående 1/6 Hertas i båda makarnas namn 26.3.1805. 
De ägde således nu 1/2 Hertas 6.1.
1805-1841 Eric Johan Nummelin d ä, f 1784, d 1.12.1841, rhs fr Stubbacka i Vinikby, brorson t Anna Ericsdotter ovan. Kyrkosexman och häradsrättsnämndeman.
G. 1807 m Anna Maria Andersdotter Wiksten, f 1787, d 8.5.1840, dr t Anders Wiksten, äg t Svedjebacka 15 1792-1817, och srdr t Elias Andersson. 
Köp i bådas namn 30.10.1805, fb 7.9.1807  
1842-1874 Eric Johan Nummelin d y, f 17.5.1816, d 2.3.1874, son.
G 20.9.1842 m Maria Fredrika Åberg, f 23.6.1820, d 21.11.1900, dr t Johan Henric Åberg, äg t Lillskäggas 2 1819-1833. 
Arvskifte och köp i bådas namn 5.3.1842, fb 30.11.1844. 
Eric Johan Nummelin ägde även 1/2 Smeds 1.2 1857-1866 och Svedjebacka 15 1857-1874. Gästgivare fr 1863. 
1874-1876 Maria Fredrika Nummelin, f. Åberg, änka, boet oskiftat. 
1876-1888 Erik Albert Nummelin, f. 1.5.1845, d 31.12.1888, son, gästgivare, ogift. 
Arvskifte och köp 16.12.1876, fb 7.2.1878. Ägde även Svedjebacka 15 1876-1885. 
1889-1890 Maria Fredrika Nummelin, f. Åberg, änka, boet oskiftat. 
1890-1897 Maria Fredrika Markelin, f Nummelin 9.9.1843, d 12.4.1910, dotter, änka efter rh Johan Fredrik Albert Markelin, f. 22.1.1840, d 21.12.1882, äg t Starens i Malm.
Arvskifte och köp 15.10.1890, fb 12.9.1893.  
1897-1900 Artur Axel Markelin, f 30.10.1872, d 2.5.1927, son, lanthushållare. Köp 30.1.1897, fb 24.4.1899.
G 30.10.1897 m Emilia Sofia Lindström, f 1.9.1876, d 27.4.1950, bdr fr Lillpetas i Hanaböle. 

1/2 HERTAS 6.2 Åbäck
1749-1789 Anders Henricsson och Maria Eliasdotter.
1789-1807 Anders Andersson Lindqvist, f 1754, d 3.6.1808, son t Anders Henricsson, äg 1749-1789, och Maria Eliasdotter. Sockenvävare. 
Arvskifte och köp 6.6.1789, varvid Anders erhöll 1/3 Hertas 6.2. Köp av 1/6 Hertas av brodern Elias 26.6.1797, 3. uppb. vt 1799, varefter Anders ägde 1/2 Hertas 6.2.
G 1) m Maria Abrahamsdotter, f 1752, d 28.10.1878 (p.o. ehkä 1778 tai 1787?, kirjassa on näin)
2) 1780 m Anna Brita Åbeck, f 1755, d 1783
3) 1785 m Anna Henricsdotter, f 1764, d 1806, dr t Catharina Henricsdotter, äg t Myras 13 1783-1797. 
Ägde med maken 1/2 Myras 13.1 1803-1807.
1807-1827 Gustaf Andersson Lindqvist, f 1786, d 16.4.1827, son till Anders A. Lindqvist och Anna Henricsdotter. Överdragande och köp av 1/6 Hertas 6.2 17.3.1807, och 1/3 Hertas 4.9 1807, fb 16.9.1808.
G ca 1809 m Anna Christina Johansdotter, f 1789, d 1.12.1856, dr t Johan Johansson d ä, äg t Johans 8 1794-1814. Makarna ägde även 1/4 Storskäggas 3.1.2  1817-1827.
1827-1835 Anna Christina Johansdotter Lindqvist, änka, boet oskiftat.
1836-1860 Gustaf Vilhelm Lindqvist, f 20.2.1822, d 30.4.1860, son. Arvskifte och köp 4.1.1836 efter lottning med äldre brodern Carl Gustaf, som erhöll 1/4 Storskäggas 3.1.2. Fb 28.4.1845.
Arrendator 1848-1861: August Markelin, f  8.12.1818, svåger, äg t 1/4 Heikas 4.4 Nöjet i Hanaböle 1846-1855. Nämndeman. 
G 1) 9.10.1845 m Carolina Lindqvist, f 18.2.1818, d 4.9.1850, syster t Gustaf Vilhelm Lindqvist
G 2) 19.6.1851 m Ulrica Eklund, f 13.6.1837, bdr fr 1/2 Storpetas 5.2 i Hanaböle. 
1860-1899 Carl Gustaf Lindqvist d y, f 26.5.1835, d 24.10.1899, brorson, son t Carl Gustaf Lindqvist d ä, äg t 1/4 Storskäggas 3.1.2  1836-1854, som han själv ägde 1855-1899. 
Arvskifte och köp 9.6.1860, fb 11.4.1862.
G 19.9.1861 m Matilda Sofia Lindström, f 10.11.1840, d 6.1.1905, bdr f Lillpetas 2 i Hanaböle.
1899-1900 Matilda Sofia Lindqvist f Lindström, änka, boet oskiftat.

 


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2003