Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
ERIKAS 7,
SIGFRIDS 10 och
MATTS SKÄGGAS 4

Erikas 7
Ägarlängder 1800-1900


Hade under hela 1800-talet gemensamma ägare med Dynnas, se Dynnas 12.

Sigfrids 10
Ägarlängder 1685-1900


Kronohemman utan åbo, sedan 1685 underställt Dynnas 12 skatterusthåll. Tidigare "Herr Sigfred el. Erikas".

Matts Skäggas 4
Ägarlängder 1800-1900


Kronohemman utan egen åbo, sedan 1695 underställt Dynnas 12 skatterusthåll. Tidigare benämt "Herr Matts el. Skäggas".

Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004