Vantaa   Helsingin pitäjä-vuosikirjat 
Erik Söderling:
DYNNAS 12 
med underställda 
MATTS SKÄGGAS 4 och SIGFRIDS 10, SAMT ERIKAS 7, 
"DICKURSBY GÅRD"

Ägarlängder 1787-1900

1787-1809 Eva Hedvig Elisabet Westermark, f Lindström 1748 i Vichtis, änka efter Johan Petter Westermark, äg Dynnas 12  1785-1787 o Erikas 7  1778-1787. Boet oskiftat.
Avlidna Johan Petter Westermark hade köpt Dynnas 12 skattedel, 7/12 mtl 14.2.1785,  3. uppb vid ht 1788 på Eva Hedvig Westermark och arvingar. 
1809-1823 Pehr August Westermark f. 30.3.1781, son, auditör. Arvskifte och köp 11.9.1809, fb på Dynnas 12 o Erikas 7 14.9.1810. Rätt att förvalta kronodelen 6/12 mtl, d.v.s. Matts Skäggas och Sigfrids 10.
G 1818 m Eva Jacobina Björksten , f 7.2.1789 i Hollola, kapelldr.
1823-1824 Carl Henric Aschan, f 9.12.1787 i Koskis, d 12.4.1837, apotekare i Helsingfors. Köp på offitlig auktion i Tavastehus 5.2.1823, 2. uppb på Dynnas 12 och Erikas 7 vid ht 1823.
G m Andrietta Sofia Collin, f 14.4.1793 i Helsingfors.
1824-1826 Georg Magnus Brofeldt, f 22.6.1788 i Hollola, d 5.3.1844, handlande fr Helsingfors. Köp på off. auktion i Tavastehus 10.5.1824, fb 6.11.1827 på Dynnas 12 och Erikas 7.
G 1) m Fredrika Åberg, f 1789, d 28.1.1826. 
1826-1838 Georg Magnus Brofeldt, änkling. 
Ägde efter arvskifte 26.7.1826 2/3 av Dynnas 12 o Erikas 7, medan 1/3 ägdes av barnen, d.v.s. sönerna Carl Viktor, Alexander Magnus och Berndt Ulric 1/12 var, och döttrarna Fredrica Vilhelmina och Matilda Gustava 1/24 var. Fastigheterna dock under gemensam förvaltning. Köp av Matts Skäggas 4 och Sigfrids 10 till skatte, skattebrev på Georg Magnus Brofeldt 16.5.1828.
G 2) 27.8.1826 m Carolina Wilhelmina Tigerström, f 1799, d 10.12.1856. 

2/3:
1838-1839 Wilhelm Elg, kapten. Köp av Georg Magnus Brofeldts del på kunkursauktion 7.11.1838.
1839-1848 Carolina Wilhelmina Brofeldt f Tigerström, ovan. Köp 10.4.1839, fb 5.5.1840.

1/3:
1838-1839 Carl Viktor Brofeldt och övriga ovannämnda barn.
1839-1848 Carl Viktor Brofeldt och övriga barn. Carl Viktor köpte 14.2.1847 Alexander Magnus del, och 21.4.1847 Berndt Ulrics de, 2. uppb ht 1847 på 1/4 av ägorna.

1/1:
1848-1856 Carl Gustaf Tötterman, f 30.3.1804, bs fr Bilskog i Ingå, borgare i Helsingfors.
G m Anna Fredrika Tverin, f 16.11.1791, bdr fr Tvära Skabbas i Ingå. Köp i bådas namn 6.3.1848, fb 17.4.1855.
1856-1890 Anders Lorenz Munsterhjelm, f 17.1.1803, d 26.7.1893, kaptensson, fr Jokela i Nastola, äg t Fagerlund, Bernds, Brants o Lassas i Håkanböle, öv.löjtnant. Ägde Hanaböle såg 1853-1862. 
Köp 10.11.1856, omfattande Dynnas 12, Matts Skäggas 4 och Sigfrids 10, fb 6.3.1858. Tillägg att köpet gällde även Erikas 7 29.9.1858, fb 3.12.1859. Munsterhjelm grundade Dickursby oljeslageri 1826, äg t 1869.
G 1) 17.3.1831 m Lovisa Charlotta Arnkihl, f 7.5.1808, d 12.7.1851, överstedr fr Borgå.
G 2) 20.1.1853 m Lovisa Fredrica de Geer, f Fock 13.8.1807, d 8.7.1886, kaptensdr fr Pernå, änka efter Gardeskapt. Robert Fredrik de Geer till Tervik. 
Inspektor 1876-1890 Anders Wilhelm Andersson. 
1890-1900 Karl Edvard Pehrman, f 19.8.1832 i Kyrkslätt, pgs fr Stor Kanskog, byggmästare, gårdsäg. i Helsingfors. Köp 19.4.1890, fb 12.9.1891.
G 3.12.1857 m Maria Kristina Lindholm, f 13.6.1834 i Ingå, vaktm.dr.
Inspektor 1890-1891 Karl Fridolf Kuhlström, 1891-1899 Karl Fredrik Lindfors.


Lähde: Helsingin pitäjä 1992 
Web-toteutus: Liisa Nordman, 2004